Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym > Komórki organizacyjne > Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

  Drukuj
 

Wydział Organizacji Ruchu (ZR-OR)
Do zakresu działania Wydziału Organizacji Ruchu należy w szczególności: rozpatrywanie projektów organizacji ruchu; rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu; opracowanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniając wnioski wynikające z ... [zobacz więcej]
Wydział Sterowania Ruchem (ZR-SR)
Do zakresu działania Wydziału Sterowania Ruchem należy w szczególności: rozpatrywanie projektów organizacji ruchu dotyczących funkcjonowania sygnalizacji świetlnej oraz programów sterujących sygnalizacją świetlną; rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu ... [zobacz więcej]
Wydział Ewidencji i Rozwoju (ZR - ER)
Do zakresu działania Wydziału Ewidencji i Rozwoju należy w szczególności: prowadzenie spraw wykorzystania elektronicznych systemów i oprogramowania do ewidencji istniejącej organizacji ruchu na drogach publicznych Miasta i rozwoju tych systemów; prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu na ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych (ZR-SE)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych należy w szczególności: przygotowywanie projektu budżetu Biura, monitorowanie stanu jego realizacji, a także rozliczanie finansowe wykonania zadań; prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Biura, a także spraw ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Analiz Ruchu (ZR-AN)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Analiz Ruchu należy w szczególności: w zależności od potrzeb przygotowanie i analiza mikro i makrosymulacji dla rozpatrywanych projektów budowlanych oraz zmiany organizacji ruchu, a także dla wniosków o zmiany w układzie ... [zobacz więcej]
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej (ZR - RP)
Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Prawnej należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz Biura z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla biura właściwego do spraw prawnych, a w szczególności: sporządzanie opinii prawnych; opiniowanie projektów ... [zobacz więcej]

 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe