Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Zamówień Publicznych > Wydziały > Wydział Postępowań o Zamówienia Publiczne (ZP-WPZP) > Wydział Postępowań o Zamówienia Publiczne

Wydział Postępowań o Zamówienia Publiczne

  Drukuj
 
Adres

00-098 Warszawa
ul. Niecała 2
Telefon
22 443 14 12
Faks
22 443 14 00
Email
sekretariat.bzp@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
p.o. naczelnika Mirosław Karaś
tel.: 22 443 14 12, faks: 22 443 14 02, e-mail: mkaras@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 311
Zakres działania wydziału biura

Do zadań Wydziału Postępowań o Zamówienia Publiczne należy w szczególności:

1) obsługa postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie, w tym:

a) udział w pracach komisji przetargowych powoływanych zgodnie z zarządzeniem Prezydenta w charakterze wskazanym przez dyrektora Biura,

b) czuwanie nad zgodnością formalno-prawną czynności i dokumentów podejmowanych i przygotowywanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), aktów wykonawczych do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz zarządzeniami Prezydenta,

c) przygotowywanie i przedkładanie na podpis kierownika zamawiającego dokumentacji przewidzianej przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dla poszczególnych trybów postępowań;

2) współpraca z podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach zamówień publicznych;

3) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kontroli oraz do organów wskazanych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych odpowiedzialnych za rozstrzyganie postępowań odwoławczych;

4) udział w postępowaniach odwoławczych dotyczących postępowań prowadzonych przez Biuro;

5) przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach właściwości Biura.

 
 
Wprowadził Łukasz Czupryński 28-08-2007
Aktualizujący Korba Łukasz (Biuro Zamówień Publicznych (ZP)) 07-05-2018
Zatwierdzający Majecka-Żelazny Justyna (Biuro Zamówień Publicznych (ZP)) 07-05-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-05-2018
Liczba odwiedzin: 13323
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe