Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Zamówień Publicznych > Wydziały > Wydział Organizacyjno-Prawny (ZP-WPO) > Wydział Prawno-Organizacyjny

Wydział Prawno-Organizacyjny

  Drukuj
 
Adres

00-098 Warszawa
ul. Niecała 2
Telefon
0 22 443 14 27
Faks
0 22 443 14 02
Email
sekretariat.bzp@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
naczelnik Małgorzata Ostrowska-Szaładzińska
tel.: 22 443 14 27, faks: 0 22 443 14 02, e-mail: mostrowska@um.warszawa.pl
ul. Niecała 2, p. 321
Zakres działania wydziału biura

Do zadań Wydziału Prawno-Organizacyjnego należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowanie tych projektów zarządzeń Prezydenta, które w swojej treści odwołują się do zadań Biura;

2) opiniowanie projektów umów i dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3) udzielanie wyjaśnień o obowiązującym stanie prawnym, sporządzanie opinii i interpretacji przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych;

4) przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta związanych z zakresem działania Biura;

5) reprezentowanie Prezydenta w postępowaniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w sprawach związanych z wnoszeniem odwołań i skarg;

6) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych;

7) upowszechnianie wiedzy i doświadczeń w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych;

8) bieżące informowanie dyrektora Biura, zastępców dyrektora Biura oraz wewnętrznych komórek organizacyjnych Biura o najważniejszych zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym zakresu działań Biura;

9) prowadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawnych dotyczących zakresu działalności Biura;

10) koordynowanie spraw związanych z interpelacjami i zapytaniami radnych Rady Miasta Stołecznego Warszawy;

11) przygotowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego przychodów i wydatków Biura oraz kontrola jego realizacji;

12) współpraca z Biurem Ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych i ochrony informacji niejawnych w Biurze;

13) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz aktualizacja danych z zakresu działania Biura w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy;

14) współdziałanie z Biurem Kadr i Szkoleń w zakresie spraw kadrowych, płacowych i socjalnych pracowników Biura;

15) organizacja i nadzór nad pracą administracyjno-kancelaryjną Biura;

16) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnej.

Odnośniki

W Wydziale Prawno-Organizacyjnym prowadzone są następujące rejestry:

1. Wewnętrzny rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
2. Wewnętrzny rejestr skarg i wniosków

 
 
Wprowadził Łukasz Czupryński 28-08-2007
Aktualizujący Korba Łukasz (Biuro Zamówień Publicznych (ZP)) 20-09-2018
Zatwierdzający Majecka-Żelazny Justyna (Biuro Zamówień Publicznych (ZP)) 20-09-2018
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-09-2018
Liczba odwiedzin: 7446
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe