Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi > Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZL)

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZL)

  Drukuj
 
Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Telefon
22 443 08 00, 22 443 08 01
Faks
22 443 08 02
Email
Sekretariat.ZL@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek - 08:00 - 16:00.

Kierownictwo
dyrektor Katarzyna Galas
tel.: 22 443 08 00, 22 443 08 01, e-mail: Sekretariat.ZL@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1723
zastępca dyrektora Urszula Kosakowska
tel.: 22 443 08 00, 22 443 08 01, e-mail: Sekretariat.ZL@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1722
zastępca dyrektora Patrycja Sorbian-Osuch
tel.: 22 443 08 00, 22 443 08 01, faks: 22 443 08 02, e-mail: Sekretariat.ZL@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 1717
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kadrowych dotyczących Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektora Magistratu, Dyrektorów Koordynatorów, pracowników biur Urzędu m.st. Warszawy i Urzędu Stanu Cywilnego, członków zarządów dzielnic oraz spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych oraz dla wydziałów dla dzielnicy właściwych w sprawach kadrowych;
 2. nadzór nad przestrzeganiem poziomu etatyzacji w Urzędzie m.st. Warszawy;
 3. opracowywanie polityki kadrowej Urzędu m.st. Warszawy w zakresie rekrutacji, systemu ocen oraz systemu szkoleń;
 4. planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu m.st. Warszawy;
 5. realizowanie procesu służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników Urzędu m.st. Warszawy;
 6. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz sporządzanie list płac pracowników Urzędu m.st. Warszawy;
 7. prowadzenie spraw pracowników Urzędu m.st. Warszawy związanych z realizacją regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dzielnic;
 8. opracowywanie projektów regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 9. współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy;
 10. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie m.st. Warszawy;
 11. szkolenie pracowników Urzędu m.st. Warszawy wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
 12. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w siedzibach biur i Urzędu Stanu Cywilnego;
 13. koordynowanie przeprowadzania praktycznych warunków ewakuacji z budynków urzędów dzielnic;
 14. monitorowanie ochrony przeciwpożarowej w budynkach Urzędu m.st. Warszawy;
 15. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wydziałami dla dzielnicy właściwymi w sprawach kadrowych w celu zapewnienia jednolitej polityki kadrowej w Urzędzie m.st. Warszawy oraz stosowania jednolitych procedur i standardów;
 16. realizacja zadań dotyczących obsługi krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu m.st. Warszawy w zakresie wskazanym zarządzeniem Prezydenta;
 17. prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 18. prowadzenie polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie m.st. Warszawy;
 19. organizowanie wolontariatu pracowniczego.
Załączniki

 

 
 
Wprowadził Hencel Marta (DR) (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 20-06-2007
Aktualizujący Gwiazda Agnieszka (ZL) (Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZL)) 06-12-2022
Zatwierdzający Żek Marzena (ZL) (Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZL)) 06-12-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-12-2022
Liczba odwiedzin: 225173

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe