Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego > Wydziały > Wydział Operatorów Numerów Alarmowych (ZK-W.VII ) > Wydział Operatorów Numerów Alarmowych (ZK-W.VII )

Wydział Operatorów Numerów Alarmowych (ZK-W.VII )

  Drukuj
 
Adres

ul.Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

Faks
22 443 11 99
Kierownictwo
naczelnik Andrzej Szymaniak
tel.: 22 443 11 26, faks: 22 443 11 22; 22 443 11 99, e-mail: Sekretariat.BBiZK@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 126
zastępca naczelnika Mariusz Więckowski
tel.: 22 443 11 35, faks: 22 443 11 99, e-mail: Sekretariat.BBiZK@um.warszawa.pl
ul. Młynarska 43/45, p. 126
Zakres działania wydziału biura


Do zakresu działania Wydziału Operatorów Numerów Alarmowych należy wykonywanie zadań związanych z organizacją i prowadzeniem centrum powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1635), utworzonego na zasadach określonych w art. 7 ust. 2 tej ustawy, a w szczególności:


1)   całodobowe przyjmowanie zgłoszeń alarmowych;
2)   przeprowadzanie kwalifikacji i selekcji zgłoszeń w oparciu o procedury
      postępowania;
3)   przekazanie, gdy zachodzi taka potrzeba, zgromadzonych danych drogą
      elektroniczną z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, a w
      uzasadnionych przypadkach wraz z przekierowaniem połączenia
      telefonicznego, zgodnie z kwalifikacją zgłoszenia, do Policji, Państwowej
      Straży Pożarnej, dysponentów zespołów ratownictwa medycznego lub do
      podmiotów, których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach
      systemu;
4)   monitorowanie i weryfikacja zgłoszeń alarmowych w celu eliminacji   
      ponownej obsługi tego samego zdarzenia;
5)   przygotowywanie raportów i analiz w zakresie efektywności obsługi
      zgłoszeń alarmowych i podejmowanie działań zmierzających do jej
      optymalizacji;
6)   planowanie środków finansowych na wykonywanie zadań związanych z
      prowadzeniem centrum powiadamiania ratunkowego, w tym prowadzenie
      spraw związanych z finansowaniem ich ze środków pochodzących z
      budżetu państwa;
7)   przygotowanie projektów porozumień i innych dokumentów dotyczących
      zakresu działania wydziału;
8)   współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podmiotami
      odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie miasta stołecznego
      Warszawy.

 
 
Wprowadził Butta Agnieszka (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 18-01-2012
Aktualizujący Butta Agnieszka (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 21-05-2018
Zatwierdzający Gawor Ewa (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 21-05-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-05-2018
Liczba odwiedzin: 4815
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe