Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego > Wydziały > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (ZK-IV) > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych

  Drukuj
 
Adres

01-170 Warszawa
ul. Młynarska 43/45
Telefon
22 443 11 48
Faks
22 443 11 22
Email
sekretariat.bbizk@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek 8-16

Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców  Prawnych należy w szczególności:

1)  wydawanie opinii, udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie 
     interpretacji i stosowania przepisów prawa;
2)  opiniowanie projektów dokumentów oraz aktów prawnych,
     a w szczególności; uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy, zarządzeń
     Prezydenta, decyzji, postanowień w postępowaniach administracyjnych,
     umów, pełnomocnictw i oświadczeń woli przygotowywanych przez komórki
     organizacyjne Biura;
3)  opiniowanie pod względem formalno-prawnym dokumentów finansowych,
     umów, porozumień, decyzji, oświadczeń oraz innych dokumentów
     przekazanych przez Dyrektora Biura;
4)  opracowanie projektów aktów prawa miejscowego;
5)  uczestnictwo we wskazanych przez Dyrektora Biura spotkaniach
     i  naradach;
6)  przygotowanie informacji dotyczącej zmian w obowiązującym stanie
     prawnym w odniesieniu do zadań realizowanych przez komórki
     organizacyjne Biura;
7)  gromadzenie i aktualizacja informacji o aktach prawnych mających
     znaczenie dla funkcjonowania Biura;
8)  wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi prawnej oraz zadań
     wynikających z  przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
     prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.);
9)  reprezentowanie m.st. Warszawy i Prezydenta przed sądami powszechnymi
     i sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu właściwości Biura.

 
 
Wprowadził Butta Agnieszka (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 16-06-2011
Aktualizujący Butta Agnieszka (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 25-05-2016
Zatwierdzający Gawor Ewa (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)) 25-05-2016
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-05-2016
Liczba odwiedzin: 3492
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe