Kanał Wyżej
Biuro Współpracy Międzynarodowej (WM)Telefon
22 325 93 00, 22 325 93 01

Faks
22 325 93 02

Email
sekretariat.bwm@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek godz.8.00-16.00

Kierownictwo
dyrektor Jacek Najder
zastępca dyrektora Karolina Medyk


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:
inicjowanie i koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną m.st. Warszawy, w tym we współpracy z partnerami zewnętrznymi; prowadzenie spraw dotyczących wyjazdów zagranicznych Prezydenta, zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektora Magistratu oraz Dyrektorów Koordynatorów oraz innych pracowników Urzędu; koordynowanie kontaktów m.st. Warszawy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz organizacjami samorządowymi o charakterze ponadnarodowym; inicjowanie działań zmierzających do przystąpienia m.st. Warszawy do międzynarodowych zrzeszeń społeczności regionalnych; koordynowanie współpracy m.st. Warszawy z instytucjami unijnymi i miastami partnerskimi; utrzymywanie kontaktów z miastami Polski i Europy w zakresie współpracy i integracji europejskiej oraz pozyskiwania środków z funduszy pomocowych na projekty międzynarodowe; przygotowywanie i konsultowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich dla projektów międzynarodowych oraz realizowanie zadań beneficjenta tych funduszy; przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie priorytetów i kierunków współpracy zagranicznej m.st. Warszawy; koordynowanie i konsultowanie działań na rzecz cudzoziemców podejmowanych przez Urząd, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz osoby prawne m.st. Warszawy.Dodatkowe informacje
Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny BWM
Schemat Organizacyjny Biura


Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Współpracy Międzynarodowej są:

1) Wydział Kontaktów Zagranicznych – WM-KZ;
2) Wydział Organizacyjno-Finansowy – WM-OF;
3) Zespół Inicjatyw Międzynarodowych – WM-IM;
4) Zespół Koordynacji Działań Na Rzecz Cudzoziemców – WM-KC;
5) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Radcy Prawnego– WM-PR.

 

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Dokumenty
Biuro Współpracy Międzynarodowej (WM)

Wersja standardowa