Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Współpracy Międzynarodowej > Wydziały > Wydział Organizacyjno-Finansowy (WM-OF) > Wydział Organizacyjno-Finansowy (WM-OF)

Wydział Organizacyjno-Finansowy (WM-OF)

  Drukuj
 
Telefon
22 325 93 00
Faks
22 325 93 02
Email
sekretariat.bwm.@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek- Piątek godz. 08.00-16.00
Kierownictwo
naczelnik Agnieszka Walasek
tel.: 22 443 10 53, faks: 22 325 93 02, e-mail: sekretriat.bwm@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 36, p. 411
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działań Wydziału Organizacyjno-Finansowego należy :


1) prowadzenie obsługi kancelaryjnej i sekretarskiej Biura;
2) prowadzenie we współpracy z biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń spraw kadrowych pracowników Biura oraz spraw dotyczących naborów stażystów, wolontariuszy i praktykantów do Biura;
3) aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działalności biura;
4) prowadzenie i koordynacja spraw dotyczących skarg, wniosków interpelacji, petycji i informacji publicznej w zakresie działalności biura;
5) prowadzenie rejestru wydatków realizowanych przez biuro, oraz rejestru zamówień publicznych dotyczącego czynności o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EUR, w zakresie działalności Biura;
6) koordynowanie realizacji zamówień publicznych w zakresie działalności Biura;
7) prowadzenie spraw związanych z budżetem m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura, w tym:
a) przygotowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy,
b) nadzór nad realizacją i rozliczanie budżetu m.st. Warszawy,
c) wnioskowanie o wprowadzenie zmian w budżecie m.st. Warszawy,
d) przygotowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wykorzystania środków finansowych;
8) prowadzenie administracyjnej obsługi zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu oraz osób wskazanych w tym:
a) przygotowywanie pod względem formalno-finansowym zagranicznych wyjazdów służbowych,
b) prowadzenie rejestru wszystkich zgłoszeń wyjazdów zagranicznych oraz dokumentacji związanej ze służbowymi wyjazdami zagranicznymi pracowników Urzędu oraz innych niż pracownicy, osób wskazanych,
c) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań w zakresie zagranicznych wyjazdów służbowych,
d) monitorowanie terminowego składania sprawozdań z zagranicznych wyjazdów służbowych przez osoby delegowane;
9) przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań;
10) powiadamianie pracowników Biura o zmianach w prawie;
11) koordynowanie zadań związanych z Systemem Zarządzania Jakością, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Biura;
12) wspieranie działań koordynatora ds. ryzyka w zakresie:
a) rejestrowania ryzyka i jego dokumentowania na podstawie zebranej dokumentacji z wewnętrznych komórek organizacyjnych Biura,
b) przepływu informacji o realizacji celów i zadań potrzebnych do identyfikacji ryzyka i jego pomiaru pomiędzy wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura.

 
 
Wprowadził Niemirska Małgorzata (WM) (Biuro Współpracy Międzynarodowej (WM)) 16-01-2020
Aktualizujący Niemirska Małgorzata (WM) (Biuro Współpracy Międzynarodowej (WM)) 09-03-2020
Zatwierdzający Najder Jacek (WM) (Biuro Współpracy Międzynarodowej (WM)) 16-12-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-12-2020
Liczba odwiedzin: 1531

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe