Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Sportu i Rekreacji > Wydziały > Zespół Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej (SR-ZNS) > Zespół Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej (SR-ZNS)

Zespół Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej (SR-ZNS)

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1

Telefon
22 443 24 55, 22 443 24 56
Faks
22 443 24 57
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
kierownik Marta Maziarz
tel.: 22 44 324 64, faks: 22 44 324 57, e-mail: Sekretariat.BSiR@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 1121
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności organu ewidencyjnego wobec klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej i uczniowskich klubów sportowych, w tym prowadzenie ich ewidencji;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i opracowywanie projektów decyzji Prezydenta w tym zakresie;
 3. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności organu nadzorującego wobec uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń działających w dziedzinie kultury fizycznej, w tym klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, w tym ocena działalności ich władz statutowych pod względem zgodności ze statutem i przepisami prawa;
 4. opiniowanie pod względem formalnoprawnym dokumentacji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń działających w dziedzinie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ich statutów;
 5. prowadzenie postępowań wyjaśniających o charakterze nadzorczym wobec stowarzyszeń działających w dziedzinie kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych;
 6. opracowywanie projektów opinii, stanowisk i wystąpień nadzorczych Prezydenta w sprawach dotyczących stowarzyszeń działających w dziedzinie kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych;
 7. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków dotyczących rejestracji stowarzyszeń działających w dziedzinie kultury fizycznej w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 8. opracowywanie projektów odpowiedzi na pisma i wystąpienia organów administracji publicznej, radnych Rady m.st. Warszawy oraz organizacji pozarządowych – w zakresie zadań Zespołu;
 9. bieżące i terminowe wprowadzanie do aplikacji "Płynność finansowa" planowanych wydatków;
 10. bieżące i terminowe przekazywanie informacji do Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Budżetu związanych z wprowadzaniem do aplikacji: SAP dokumentów, które mogą być podstawą zaciągania zobowiązań i dokonywania płatności przez m.st. Warszawę oraz na podstawie których, ewidencjonowane są wszystkie dochody m.st. Warszawy oraz zmian wysokości limitów do "Płynności finansowej" – w zakresie zadań Zespołu;
 11. współdziałanie przy aktualizacji serwisu dotyczącego działalności Biura na stronie internetowej m.st. Warszawy;
 12. opracowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta – w zakresie związanym z zadaniami Zespołu;
 13. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skarg i wniosków – w związanym z zadaniami Zespołu;
 14. przygotowywanie informacji i sprawozdań – w zakresie związanym z zadaniami Zespołu;
 15. prowadzenie i koordynacja spraw dotyczących udostępniania informacji publicznej, w tym przygotowywanie i udostępnianie tych informacji – w zakresie związanym z zadaniami Zespołu;
 16. prowadzenie spraw z zakresu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających m.st. warszawie, których wartość należności nie przekracza kwoty 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) - w zakresie związanym z działaniami Zespołu.
 
 
Wprowadził Nowocień Marcin (Biuro Sportu i Rekreacji (SR)) 20-06-2007
Aktualizujący bzmw/kprzygoda 19-04-2018
Zatwierdzający Samel Janusz (Biuro Sportu i Rekreacji (SR)) 17-09-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-09-2019
Liczba odwiedzin: 9825
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe