Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Sportu i Rekreacji > Wydziały > Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Eurokoordynatora (SR-EU) > Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Eurokoordynatora (SR-EU)

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Eurokoordynatora (SR-EU)

  Drukuj
 
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1

Telefon
22 443 24 87
Faks
22 443 24 57
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy Eurokoordynatora należy w szczególności:

 1. koordynacja spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych – w porozumieniu z właściwymi biurami Urzędu;
 2. współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w dziedzinie sportu i rekreacji;
 3. koordynacja i organizacja międzynarodowych spotkań, imprez sportowych oraz konferencji o charakterze sportowym, odbywających się na terenie m.st. Warszawy;
 4. opracowywanie projektów porozumień o współpracy międzynarodowej – w zakresie zadań Biura;
 5. koordynacja  i  nadzór  nad  realizacją  programów  społecznych:  Senior  Starszy-Sprawniejszy, Niepełnosprawny – Sprawniejszy; 
 6. współpraca  z  innymi  biurami  Urzędu  w  zakresie  opracowywania  i  realizacji  projektów  społecznych  dotyczących  zagospodarowania  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży  oraz  aktywizacji  ruchowej   osób  starszych; 
 7. bieżące i terminowe przekazywanie informacji do Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Budżetu związanych z wprowadzaniem do aplikacji: SAP dokumentów, które mogą być podstawą do zaciągania zobowiązań i dokonywania płatności m.st. Warszawę oraz zmian wysokości limitów do "Płynności finansowej" – w zakresie zadań Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy;
 8. opracowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta – w zakresie związanym z zadaniami Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy;
 9. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skarg i wniosków – w zakresie związanym z zadaniami Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy;
 10. przygotowywanie informacji i sprawozdań – w zakresie związanym z zadaniami Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy;
 11. bieżące i terminowe wprowadzanie do aplikacji "Płynność finansowa" planowanych wydatków;
 12. prowadzenie spraw z zakresu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających m.st. warszawie, w których wartość należności nie przekracza kwoty 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) - w zakresie związanym z działaniami Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy Eurokoordynatora.

 

 
 
Wprowadził Nowocień Marcin (Biuro Sportu i Rekreacji (SR)) 03-03-2010
Aktualizujący bzmw/kprzygoda 19-07-2017
Zatwierdzający Samel Janusz (Biuro Sportu i Rekreacji (SR)) 24-07-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-07-2017
Liczba odwiedzin: 3348
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe