Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Spraw Dekretowych > Wydziały > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (SD-ZRP) > Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (SD-ZRP)

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (SD-ZRP)

  Drukuj
 
Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 95 32
Faks
22 443 21 97
Email
Sekretariat.BSD@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych, z wyłączeniem spraw, które na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu należą do właściwości Biura Prawnego – należy w szczególności:

  1. opiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, decyzji,  postanowień w postępowaniach administracyjnych, umów, pełnomocnictw i oświadczeń woli przygotowywanych przez komórki organizacyjne Biura;
  2. wydawanie opinii prawnych w sprawach z zakresu działalności Biura;
  3. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, polubownymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi, w sprawach z zakresu działalności Biura;
  4. udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w sprawach z zakresu działalności Biura;
  5. przygotowywanie projektów regulaminów oraz wewnętrznych aktów prawnych z zakresu działalności Biura we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy;
  6. dokonywanie czynności materialnoprawnych w zakresie pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-12-2016
Aktualizujący Chmielewska Marta (SD) (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 15-11-2019
Zatwierdzający Kopijer Agnieszka Maria (PL) (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 15-11-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-11-2019
Liczba odwiedzin: 3197
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe