Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Spraw Dekretowych > Wydziały > Wydział Finansowo-Administracyjny (SD-FA) > Wydział Finansowo-Administracyjny (SD-FA)

Wydział Finansowo-Administracyjny (SD-FA)

  Drukuj
 
Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 95 46
Faks
22 443 21 97
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00-16.00

Kierownictwo
naczelnik Agnieszka Olędzka
tel.: 22 443 95 46, faks: 22 443 21 97, e-mail: Sekretariat.BSD@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 3.71
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Finansowo-Administracyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biura, we współpracy z biurem właściwym w sprawach kadrowych, w tym:
  • wykonywanie czynności dotyczących ewidencjonowania czasu pracy pracowników Biura, 
  • realizacja zadań z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników Biura,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej naboru pracowników w drodze konkursów,
  • przygotowywanie wniosków dotyczących zmiany warunków pracy oraz płacy;
 2. opracowywanie projektów dokumentów w sprawach objętych zakresem działania Biura, w tym projektów: uchwał Rady m.st. Warszawy, zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, sprawozdań, porozumień, pełnomocnictw/upoważnień;
 3. opracowywanie projektów procedur określających tryb załatwiania spraw z zakresu działalności Biura;
 4. informowanie pracowników Biura o wewnętrznych regulacjach dotyczących funkcjonowania Biura i Urzędu m.st. Warszawy;
 5. obsługa sekretarska Dyrektora oraz Zastępców dyrektora;
 6. opracowywanie i przekazywanie informacji do opublikowania w intranecie Urzędu m.st. Warszawy w portalu PortUm oraz wprowadzanie i aktualizacja danych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie działania Biura;
 7. prowadzenie spraw finansowych Biura we współpracy z biurem właściwym w sprawach księgowości oraz biurem właściwym w sprawach zamówień publicznych, w tym:
  • opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
  • sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu m.st. Warszawy w zakresie zadań Biura,
    nadzór nad realizacją budżetu m.st. Warszawy i wnioskowanie o wprowadzenie zmian w budżecie w zakresie zadań realizowanych przez Biuro,
  • kontrola terminowości rozliczeń finansowych,
  • przygotowanie projektu budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura i czuwanie nad jego prawidłowym wykonywaniem,
  • przygotowywanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy projektów umów i porozumień zawieranych w imieniu m.st. Warszawy przez Dyrektora, w tym przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do zawierania umów w trybie przepisów o zamówieniach publicznych oraz nadzór nad ich realizacją,
  • nadzór nad realizacją zamówień publicznych w zakresie działalności Biura; przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, 
  • prowadzenie rejestru umów zawieranych w imieniu m.st. Warszawy przez Dyrektora.
Dodatkowe informacje

 

Załączniki

 

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-12-2016
Aktualizujący Chmielewska Marta (SD) (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 15-11-2019
Zatwierdzający Kopijer Agnieszka Maria (PL) (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 15-11-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-11-2019
Liczba odwiedzin: 3420
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe