Kanał Wyżej
Biuro Spraw Dekretowych (SD)


Adres
ul. Leona Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa
Punkt Obsługi Interesantów /parter/
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zamawianie akt do wglądu, umawianie spotkań z referentami:
tel. 22 443 20 72
tel. 22 443 95 78
tel. 22 443 95 02
e-mail: POI.BSD@um.warszawa.pl
Kontakt telefoniczny z referentami odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00
Uwaga! W celu usprawnienia procesu udostępniania akt oraz dla zaoszczędzenia Państwa czasu uprzejmie prosimy o zamawianie akt postępowań administracyjnych telefonicznie lub mailowo. Brak załączonego pełnomocnictwa do akt sprawy, bądź postanowień spadkowych może skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na akta.
Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Telefon
22 443 21 40
22 443 20 93

Faks
22 443 21 97

Email
Sekretariat.BSD@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Wojciech Latocha
zastępca dyrektora Robert Krukar
zastępca dyrektora Aneta Jakubowska-Aleksa


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Spraw Dekretowych należy w szczególności:
prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279, z późn. zm.) oraz w trybie art. 214 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), jak też spraw dotyczących odszkodowań wypłacanych w trybie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 Dodatkowe informacje
Informacja o publikowanych decyzjach
 
Informujemy, że decyzje umieszczone w zakładce „decyzje wydane przed 17.09.2016 r.” zostały czasowo wyłączone z publikacji.
Po wykonaniu dodatkowej anonimizacji, związanej z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje (umieszczone w zakładce przed wyłączeniem) będą ponownie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Część z nich została już opublikowana. Pozostałe będą dodawane niezwłocznie po ich opracowaniu.
 
Reprywatyzacja
 
Wyciąg z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 
Reprivatisation
 
Extract from the Real Property Management Act of 21 August 1997


Odnośniki
Wydział Spraw Dekretowych I (SD-WS-I) Wydział Spraw Dekretowych II (SD-WS-II) Wydział Spraw Dekretowych III (SD-WS-III) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (SD-ZPR) Wydział Finansowo-Administracyjny (SD-FA) Wydział Koordynacji i Nadzoru (SD-KN)Załączniki
Regulamin organizacyjny.docx Schemat organizacyjny.docx


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Decyzje wydane po 17.09.2016 r.
Decyzje wydane przed 17.09.2016 r.
Ogłoszenia
Obwieszczenia o wydaniu decyzji administracyjnych
Dokumenty
Biuro Spraw Dekretowych (SD)
Wojciech Latocha

Wersja standardowa