Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Spraw Dekretowych

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Biuro Spraw Dekretowych (SD)

Adres

ul. Leona Kruczkowskiego 2

00-412 Warszawa

Punkt Obsługi Interesantów /parter/

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamawianie akt do wglądu, umawianie spotkań z referentami:

tel. 22 443 20 72

tel. 22 443 95 78

tel. 22 443 95 02

e-mail: POI.BSD@um.warszawa.pl

Kontakt telefoniczny z referentami odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00

Uwaga! W celu usprawnienia procesu udostępniania akt oraz dla zaoszczędzenia Państwa czasu uprzejmie prosimy o zamawianie akt postępowań administracyjnych telefonicznie lub mailowo. Brak załączonego pełnomocnictwa do akt sprawy, bądź postanowień spadkowych może skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na akta.

Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Telefon
22 443 21 40
22 443 20 93
Faks
22 443 21 97
Email
Sekretariat.BSD@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
dyrektor Wojciech Latocha
tel.: 22 443 21 40
22 443 20 93, faks: 22 443 21 97, e-mail: Sekretariat.BSD@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 3.49
zastępca dyrektora Robert Krukar
tel.: 22 443 21 40, 22 443 20 93, faks: 22 443 21 97, e-mail: Sekretariat.BSD@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 3.52
zastępca dyrektora Aneta Jakubowska-Aleksa
tel.: 22 443 21 40; 22 443 20 93, faks: 22 443 21 97, e-mail: Sekretariat.BSD@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 3.51
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Spraw Dekretowych należy w szczególności:

prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279, z późn. zm.) oraz w trybie art. 214 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), jak też spraw dotyczących odszkodowań wypłacanych w trybie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Dodatkowe informacje

Informacja o publikowanych decyzjach

 

Informujemy, że decyzje umieszczone w zakładce „decyzje wydane przed 17.09.2016 r.” zostały czasowo wyłączone z publikacji.

Po wykonaniu dodatkowej anonimizacji, związanej z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje (umieszczone w zakładce przed wyłączeniem) będą ponownie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Część z nich została już opublikowana. Pozostałe będą dodawane niezwłocznie po ich opracowaniu.

 

Reprywatyzacja

 

Wyciąg z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 

Reprivatisation

 

Extract from the Real Property Management Act of 21 August 1997


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-10-10
Aktualizujący Kobus Małgorzata (SD) (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 2020-12-21
Zatwierdzający Kopijer Agnieszka Maria (PL) (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 2020-12-21
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-12-21
Wersja standardowa