Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Spraw Dekretowych

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Biuro Spraw Dekretowych (SD)

Adres

UWAGA!!!

ZMIANA LOKALIZACJI
BIURA SPRAW DEKRETOWYCH

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że

 od dnia 18 listopada 2019 r.

Punkt Obsługi Mieszkańców będzie zlokalizowany przy:

ul. Kruczkowskiego 2 /parter/

00-412 Warszawa

PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa

 pok. 312 (III p.)

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


Zamawianie akt do wglądu, umawianie spotkań z referentami:

tel. 22 443 20 72

tel. 22 443 95 02

e-mail: POM.BSD@um.warszawa.pl

Uwaga: w celu usprawnienia procesu udostępniania akt oraz dla zaoszczędzenia Państwa czasu uprzejmie prosimy o zamawianie akt postępowań administracyjnych telefonicznie lub mailowo. Brak załączonego pełnomocnictwa do akt sprawy, bądź postanowień spadkowych może skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na akta.

Telefon
22 443 21 40
22 443 20 93
Faks
22 443 21 97
Email
Sekretariat.BSD@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
dyrektor Piotr Rodkiewicz
tel.: 22 443 21 40
22 443 20 93, faks: 22 443 21 97, e-mail: Sekretariat.BSD@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 36, p. 404
zastępca dyrektora Robert Krukar
tel.: 22 443 21 40, 22 443 20 93, faks: 22 443 21 97, e-mail: Sekretariat.BSD@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 36, p. 401
zastępca dyrektora Aneta Jakubowska-Aleksa
tel.: 22 443 21 40; 22 443 20 93, faks: 22 443 21 97, e-mail: Sekretariat.BSD@um.warszawa.pl
ul. Senatorska 36, p. 402
p.o. zastępcy dyrektora Grzegorz Karpiński
tel.: 22 443 15 00, e-mail: Sekretariat.BP@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 6124
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Spraw Dekretowych należy w szczególności:

prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279, z późn. zm.) oraz w trybie art. 214 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), jak też spraw dotyczących odszkodowań wypłacanych w trybie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-10-10
Aktualizujący Chmielewska Marta (SD) (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 2019-10-14
Zatwierdzający Wodzińska Adriana (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 2019-10-14
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-10-14
Wersja standardowa