Kanał Wyżej
Biuro Spraw Dekretowych (SD)


Adres
Uwaga! Zmiana lokalizacji Biura Spraw Dekretowych
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 18 listopada 2019 r. Punkt Obsługi Mieszkańców będzie zlokalizowany przy:
ul. Kruczkowskiego 2 /parter/
00-412 Warszawa
Punkt Obsługi Mieszkańców
ul. Senatorska 36
00-095 Warszawa
pok. 312 (III p.)
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zamawianie akt do wglądu, umawianie spotkań z referentami:
tel. 22 443 20 72
tel. 22 443 95 02
e-mail: POM.BSD@um.warszawa.pl
Uwaga! W celu usprawnienia procesu udostępniania akt oraz dla zaoszczędzenia Państwa czasu uprzejmie prosimy o zamawianie akt postępowań administracyjnych telefonicznie lub mailowo. Brak załączonego pełnomocnictwa do akt sprawy, bądź postanowień spadkowych może skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na akta.


Telefon
22 443 21 40
22 443 20 93

Faks
22 443 21 97

Email
Sekretariat.BSD@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

Kierownictwo
p.o. dyrektora Wojciech Latocha
zastępca dyrektora Robert Krukar
zastępca dyrektora Aneta Jakubowska-Aleksa
p.o. zastępcy dyrektora Grzegorz Karpiński


Zakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Spraw Dekretowych należy w szczególności:
prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279, z późn. zm.) oraz w trybie art. 214 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), jak też spraw dotyczących odszkodowań wypłacanych w trybie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 Dodatkowe informacje
Reprywatyzacja
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Reprivatisation
Act of 25 June 2015 on Amending the Real Property Management Act and the Act - The Family and Guardianship Code
 


Odnośniki
Wydział Spraw Dekretowych I (SD-WS-I) Wydział Spraw Dekretowych II (SD-WS-II) Wydział Spraw Dekretowych III (SD-WS-III) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (SD-ZPR) Wydział Finansowo-Administracyjny (SD-FA) Wydział Koordynacji i Nadzoru (SD-KN)Załączniki
Regulamin organizacyjny.docx Schemat organizacyjny.docx


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydziały
Ewidencje i rejestry
Decyzje wydane po 17.09.2016 r.
Decyzje wydane przed 17.09.2016 r.
Decyzje wydane w trybie art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Spraw Dekretowych (SD)
Wojciech Latocha

Wersja standardowa