Kanał Wyżej
Decyzja na 23/SD/2020 z dnia 13.02.2020 (ostateczna)

Treść
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Górskiej 21 (dawniej ul. Górska 13).
W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych właścicieli widniejących w dokumentach wydanych przed wejściem w życie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) lub tego rodzaju danych osobowych, które dotyczą obrotu nieruchomościami przed złożeniem wniosku w trybie ww. dekretu. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764).  Wyłączenia dokonała Małgorzata Kobus, pomoc administracyjna w Biurze Spraw Dekretowych.


Załączniki
23-SD-2020.pdf

Data ogłoszenia
2020-05-20

Data wprowadzenia:  20-05-2020

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Decyzje administracyjne (2019)

Wersja standardowa