Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2019

Katalog wyżej: Decyzje wydane po 17.09.2016 r.

Lista artykułów:


Decyzja nr 102/SD/2019 z dnia 24.04.2019 (ostateczna)

Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bluszańskiej 5E.

W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych właścicieli widniejących w dokumentach wydanych przed wejściem w życie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) lub tego rodzaju danych osobowych, które dotyczą obrotu nieruchomościami przed złożeniem wniosku w trybie ww. dekretu. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764).  Wyłączenia dokonała Marta Chmielewska, podinspektor w Biurze Spraw Dekretowych.

Data ogłoszenia:
28-06-2019
Data wprowadzenia:  28-06-2019


Wprowadził Chmielewska Marta (SD) (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 2019-06-28
Aktualizujący Chmielewska Marta (SD) (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 2019-06-28
Zatwierdzający Kopijer Agnieszka Maria (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 2019-06-28
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-06-28
Wersja standardowa