Kanał Wyżej
Decyzje administracyjne (2018)

Decyzja nr 175/SD/2018 z dnia 27.08.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-27
Decyzja nr 197/SD/2018 z dnia 04.10.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 196/SD/2018 z dnia 1.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 275/SD/2018 z dnia 27.12.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 193/SD/2018 z dnia 21.09.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 199/SD/2018 z dnia 9.10.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 195/SD/2018 z dnia 26.09.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 194/SD/2018 z dnia 25.09.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 256/SD/2018 z dnia 29.11.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 272/SD/2018 z dnia 18.12.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 262/SD/2018 z dnia 4.12.2018 ( nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 261/SD/2018 z dnia 3.12.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 274/SD/2018 z dnia 20.12.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 191/SD/2018 z dnia 19.09.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 198/SD/2018 z dnia 5.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 257/SD/2018 z dnia 29.11.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 252/SD/2018 z dnia 29.11.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 273/SD/2018 z dnia 19.12.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-24
Decyzja nr 237/SD/2018 z dnia 29.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 236/SD/2018 z dnia 29.10.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 235/SD/2018 z dnia 26.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 234/SD/2018 z dnia 26.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 238/SD/2018 z dnia 30.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 233/SD/2018 z dnia 26.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 232/SD/2018 z dnia 26.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 231/SD/2018 z dnia 25.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 266/SD/2018 z dnia 5.12.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 226/SD/2018 z dnia 19.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 225/SD/2018 z dnia 18.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 267/SD/2018 z dnia 5.12.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 268/SD/2018 z dnia 7.12.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 224/SD/2018 z dnia 17.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 223/GK/DW/2018 z dnia 17.10.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 221/SD/2018 z dnia 16.10.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 269/SD/2018 z dnia 7.12.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 270/SD/2018 z dnia 11.12.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 222/SD/2018 z dnia 16.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 240/SD/2018 z dnia 31.10.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 239/SD/2018 z dnia 31.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 230/SD/2018 z dnia 25.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 265/SD/2018 z dnia 4.12.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 228/SD/2018 z dnia 25.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 229/SD/2018 z dnia 25.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 264/SD/2018 z dnia 4.12.2018(ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 245/SD/2018 z dnia 14.11.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 95/SD/2018 z dnia 9.04.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 241/SD/2018 z dnia 31.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 242/SD/2018 z dnia 31.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 243/SD/2018 z dnia 9.11.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 244/SD/2018 z dnia 14.11.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 246/SD/2018 z dnia 15.11.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 247/SD/2018 z dnia 27. 11. 2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 181/SD/2018 z dnia 5.09.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 182/SD/2018 z dnia 11.09.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 183/SD/2018 z dnia 11.09.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 184/SD/2018 z dnia 13.09.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 185/SD/2018 z dnia 13.09.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 186/SD/2018 z dnia 13.09.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 187/SD/2018 z dnia 13.09.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 188/SD/2018 z dnia 13.09.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 89/SD/2018 z dnia 29.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 82/SD/2018 z dnia 22.03.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 84/SD/2018 z dnia 26.03.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 94/SD/2018 z dnia 6.04.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 90/SD/2018 z dnia 29.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 92/SD/2018 z dnia 3.04.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 93/SD/2018 z dnia 3.04.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 100/SD/2018 z dnia 18.04.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 88/SD/2018 z dnia 29.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 97/SD/2018 z dnia 10.04.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 91/SD/2018 z dnia 3.04.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 85/SD/2018 z dnia 27.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 86/SD/2018 z dnia 29.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 99/SD/2018 z dnia 18.04.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 215/SD/2018 z dnia 12.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 216/SD/2018 z dnia 12.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 217/SD/2018 z dnia 12.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 218/SD/2018 z dnia 12.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 169/SD/2018 z dnia 20.08.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 219/SD/2018 z dnia 12.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 220/SD/2018 z dnia 12.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 200/SD/2018 z dnia 9.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 201/SD/2018 z dnia 9.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 202/SD/2018 z dnia 9.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 203/SD/2018 z dnia 9.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 204/SD/2018 z dnia 9.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 205/SD/2018 z dnia 9.10.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 206/SD/2018 z dnia 10.10.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-22
Decyzja nr 208/SD/2018 z dnia 10.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 176/SD/2018 z dnia 27.08.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 180/SD/2018 z dnia 31.08.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 174/SD/2018 z dnia 23.08.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 167/SD/2018 z dnia 17.08.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 209/SD/2018 z dnia 11.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 172/SD/2018 z dnia 20.08.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 170/SD/2018 z dnia 20.08.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 165/SD/2018 z dnia 27.07.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 164/SD/2018 z dnia 27.07.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 168/SD/2018 z dnia 17.08.2018 (nieostatecznna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 171/SD/2018 z dnia 20.08.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 173/GK/DW/2018 z dnia 21.08.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 177/SD/2018 z dnia 29.08.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 178/SD/2018 z dnia 29.08.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 179/SD/2018 z dnia 29.08.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 210/SD/2018 z dnia 11.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 211/SD/2018 z dnia 11.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 212/SD/2018 z dnia 11.10.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 213/SD/2018 z dnia 12.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 214/SD/2018 z dnia 12.10.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 207/SD/2018 z dnia 10.10.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 74/SD/2018 z dnia 19.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 76/SD/2018 z dnia 19.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 73/SD/2018 z dnia 16.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 77/SD/2018 z dnia 19.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 70/SD/2018 z dnia 15.03.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 66/SD/2018 z dnia 14.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 53/SD/2018 z dnia 28.02.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 80/SD/2018 z dnia 21.03.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 64/SD/2018 z dnia 14.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 56/SD/2018 z dnia 28.02.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 55/SD/2018 z dnia 28.02.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 59/SD/2018 z dnia 6.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 72/SD/2018 z dnia 16.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 69/SD/2018 z dnia 15.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 65/SD/2018 z dnia 14.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 60/SD/2018 z dnia 6.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 63/SD/2018 z dnia 14.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 54/SD/2018 z dnia 28.02.2018, ul. Belwederska (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 71/SD/2018 z dnia 16.03.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 75/SD/2018 z dnia 19.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 78/SD/2018 z dnia 19.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 79/SD/2018 z dnia 21.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 67/SD/2018 z dnia 14.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 61/SD/2018 z dnia 6.03.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 45/SD/2018 z dnia 22.02.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-20
Decyzja nr 49/SD/2018 z dnia 28.02.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-20
Decyzja nr 50/SD/2018 z dnia 28.02.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-20
Decyzja nr 47/SD/2018 z dnia 28.02.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-20
Decyzja nr 46/SD/2018 z dnia 26.02.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-20
Decyzja nr 41/SD/2018 z dnia 20.02.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-20
Decyzja nr 43/SD/2018 z dnia 21.02.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-20
Decyzja nr 44/SD/2018 z dnia 22.02.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-20
Decyzja nr 42/SD/2018 z dnia 21.02.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-20
Decyzja nr 48/SD/2018 z dnia 28.02.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-20
Decyzja nr 32/SD/2018 z dnia 31.01.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 38/SD/2018 z dnia 19.02.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 31/SD/2018 z dnia 31.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 35/SD/2018 z dnia 19.02.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 39/SD/2018 z dnia 19.02.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 37/SD/2018 z dnia 19.02.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 33/SD/2018 z dnia 1.02.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 36/SD/2018 z dnia 19.02.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 40/SD/2018 z dnia 19.02.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 154/SD/2018 z dnia 17.07.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 157/SD/2018 z dnia 17.07.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 163/SD/2018 z dnia 25.07.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 155/SD/2018 z dnia 17.07.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 156/SD/2018 z dnia 17.07.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 162/SD/2018 z dnia 25.07.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 160/SD/2018 z dnia 25.07.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 161/SD/2018 z dnia 25.07.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-17
Decyzja nr 152/SD/2018 z dnia 17.07.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-16
Decyzja nr 153/SD/2018 z dnia 17.07.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-16
Decyzja nr 143/SD/2018 z dnia 28.06.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-16
Decyzja nr 148/SD/2018 z dnia 4.07.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-16
Decyzja nr 144/SD/2018 z dnia 29.06.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-16
Decyzja nr 151/SD/2018 z dnia 10.07.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-16
Decyzja nr 145/SD/2018 z dnia 2.07.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-16
Decyzja nr 150/SD/2018 z dnia 10.07.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-16
Decyzja nr 146/SD/2018 z dnia 4.07.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-16
Decyzja nr 141/SD/2018 z dnia 28.06.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-16
Decyzja nr 147/SD/2018 z dnia 4.07.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-16
Decyzja nr 27/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 29/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 23/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 22/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 28/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 25/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 21/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 24/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 26/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 30/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 122/SD/2018 z dnia 24.05.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 130/SD/2018 z dnia 8.06.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 125/SD/2018 z dnia 30.05.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 117/SD/2018 z dnia 17.05.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 120/SD/2018 z dnia 21.05.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 137/SD/2018 z dnia 22.06.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 140/SD/2018 z dnia 26.06.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 116/SD/2018 z dnia 17.05.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 134/SD/2018 z dnia 14.06.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 128/SD/2018 z dnia 30.05.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 138/SD/2018 z dnia 22.06.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 127/SD/2018 z dnia 30.05.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 135/SD/2018 z dnia 19.06.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 123/SD/2018 z dnia 25.05.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 139/SD/2018 z dnia 25.06.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 136/SD/2018 z dnia 22.06.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 124/SD/2018 z dnia 25.05.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 129/SD/2018 z dnia 05.06.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 133/SD/2018 z dnia 13.06.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 126/SD/2018 z dnia 30.05.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 132/SD/2018 z dnia 12.06.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 131/SD/2018 z dnia 12.06.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 118/SD/2018 z dnia 18.05.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 119/SD/2018 z dnia 21.05.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-15
Decyzja nr 114/SD/2018 z dnia 11.05.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 113/SD/2018 z dnia 11.05.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 112/SD/2018 z dnia 11.05.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 11/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 12/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 13/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 14/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 15/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 16/SD/2018 z dnia 25.01.2018
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 17/SD/2018 z dnia 25.01.2018
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 20/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 19/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 18/SD/2018 z dnia 25.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 1/SD/2018 z dnia 4.01.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 9/SD/2018 z dnia 12.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 3/SD/2018 z dnia 4.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 4/SD/2018 z dnia 9.01.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 10/SD/2018 z dnia 22.01.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 7/SD/2018 z dnia 11.01.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 5/SD/2018 z dnia 9.01.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 2/SD/2018 z dnia 4.01.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 109/SD/2018 z dnia 8.05.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 110/SD/2018 z dnia 9.05.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 111/SD/2018 z dnia 09.05.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 115/SD/2018 z dnia 14.05.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 107/SD/2018 z dnia 30.04.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 106/SD/2018 z dnia 23.04.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 105/SD/2018 z dnia 23.04.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 104/SD/2018 z dnia 18.04.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 103/SD/2018 z dnia 18.04.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 101/SD/2018 z dnia 18.04.2018 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 102/SD/2018 z dnia 18.04.2018 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-10<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Decyzje administracyjne (2018)

Wersja standardowa