Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2018

Katalog wyżej: Decyzje wydane po 17.09.2016 r.

Lista artykułów:


Decyzja nr 84/SD/2018 z dnia 26.03.2018 (nieostateczna)

Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 37.

W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych właścicieli widniejących w dokumentach wydanych przed wejściem w życie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) lub tego rodzaju danych osobowych, które dotyczą obrotu nieruchomościami przed złożeniem wniosku w trybie ww. dekretu. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764).  Wyłączenia dokonała Marta Sawicka, pomoc administracyjna w Biurze Spraw Dekretowych.

Załączniki:

84-SD-2018.pdf

Data ogłoszenia:
08-02-2019
Data wprowadzenia:  08-02-2019


Wprowadził Chmielewska Marta (SD) (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 2019-02-08
Aktualizujący Kopijer Agnieszka Maria (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 2019-05-22
Zatwierdzający Czaplicka Julita (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 2019-05-22
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-22
Wersja standardowa