Kanał Wyżej
Decyzja nr 265/SD/2018 z dnia 4.12.2018 (nieostateczna)

Treść
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rzymowskiego.
W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych właścicieli widniejących w dokumentach wydanych przed wejściem w życie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) lub tego rodzaju danych osobowych, które dotyczą obrotu nieruchomościami przed złożeniem wniosku w trybie ww. dekretu. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764).  Wyłączenia dokonała Marta Sawicka, pomoc administracyjna w Biurze Spraw Dekretowych.


Załączniki
265-SD-2018.pdf


Data ogłoszenia
2019-01-23

Data wprowadzenia:  23-01-2019

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Decyzje administracyjne (2018)

Wersja standardowa