Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2018

Katalog wyżej: Decyzje wydane po 17.09.2016 r.

Lista artykułów:


Decyzja nr 228/SD/2018 z dnia 25.10.2018 (ostateczna)

Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rejtana 21.

W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych właścicieli widniejących w dokumentach wydanych przed wejściem w życie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) lub tego rodzaju danych osobowych, które dotyczą obrotu nieruchomościami przed złożeniem wniosku w trybie ww. dekretu. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764).  Wyłączenia dokonała Agnieszka Kopijer, pomoc administracyjna w Biurze Spraw Dekretowych.

Załączniki:

228-SD-2018.pdf

Data ogłoszenia:
27-02-2019
Data wprowadzenia:  27-02-2019


Wprowadził Kopijer Agnieszka Maria (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 2019-02-27
Aktualizujący Pawłowska Aleksandra (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 2019-05-23
Zatwierdzający Kopijer Agnieszka Maria (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 2019-05-23
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-23
Wersja standardowa