Kanał Wyżej
Decyzje administracyjne (2017)

Decyzja nr 73/SD/2017 z dnia 3.07.2017r. (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 82/SD/2017 z dnia 1.09.2017 r. (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 78/SD/2017 z dnia 21.07.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 117/SD/2017 z dnia 13.12.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 71/SD/2017 z dnia 30.06.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 81/SD/2017 z dnia 31.08.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 79/SD/2017 z dnia 18.08.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 93/SD/2017 z dnia 4.10.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 95/SD/2017 z dnia 4.10.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 114/SD/2017 z dnia 8.12.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 115/SD/2017 z dnia 8.12.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 116/SD/2017 z dnia 8.12.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 123/SD/2017 z dnia 28.12.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 2/SD/2017 z dnia 12.01.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 122/SD/2017 z dnia 19.12.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 112/SD/2017 z dnia 30.11.2017 r. (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-29
Decyzja nr 40/SD/2017 z dnia 6.04.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 48/SD/2017 z dnia 4.05.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 20/SD/2017 z dnia 28.02.2017 r. (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 41/SD/2017 z dnia 10.04.2017 r. (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 21/SD/2017 z dnia 28.02.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 22/SD/2017 z dnia. 06.03.2017 r. (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 35/SD/2017 z dnia 30.03.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 25/SD/2017z dnia 22.03.2017 r. (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 37/SD/2017 z dnia 3.04.2017 r. (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 46/SD/2017 z dnia 2.05.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 29/SD/2017 z dnia 23.03.2017 r. (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 49/SD/2017 z dnia 9.05.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 50/SD/2017 z dnia 10.05.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 38/SD/2017 z dnia 3.04.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 26/SD/2017 z dnia 22.03.2017 r. (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 44/SD/2017 z dnia 13.04.2017 r. (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 43/SD/2017 z dnia 13.04.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 47/SD/2017 z dnia 2.05.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 42/SD/2017 z dnia 11.04.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 30/SD/2017 z dnia 28.03.2017 r. (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 36/SD/2017 z dnia 30.03.2017 r. (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 27/SD/2017 z dnia 22.03.2017 r. (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 39/SD/2017 z dnia 5.04.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 28/SD/2017 z dnia 23.03.2017 r. (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 23/SD/2017 z dnia 06.03.2017 r. (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 18/SD/2017 z dnia 28.02.2017 r. (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 19/SD/2017 z 28.02.2017 r. (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 13/SD/2017 z dnia 07.02.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 104/SD/2017 z dnia 7.11.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 14/SD/2017 z dnia 07.02.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 16/SD/2017 z dnia 21.02.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 17/SD/2017 z dnia 21.02.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 15/SD/2017 z dnia 13.02.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 107/SD/2017 z dnia 23.11.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 108/SD/2017 z dnia 27.11.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 109/SD/2017 z dnia 28.11.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 110/SD/2017 z dnia 28.11.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 111/SD/2017 z dnia 30.11.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 113/SD/2017 z dnia 5.12.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-28
Decyzja nr 100/SD/2017 z dnia 12.10.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-27
Decyzja nr 96/SD/2017 z dnia 9.10.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-27
Decyzja nr 99/SD/2017 z dnia 12.10.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-27
Decyzja nr 94/SD/2017 z dnia 4.10.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-27
Decyzja nr 92/SD/2017 z dnia 4.10.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-27
Decyzje nr 97/SD/2017 z dnia 8.10.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-27
Decyzja nr 91/SD/2017 z dnia 3.10.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-27
Decyzja nr 98/SD/2017 z dnia 11.10.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-27
Decyzja nr 103/SD/2017 z dnia 3.11.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-27
Decyzja nr 89/SD/2017 z dnia 22.09.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 76/SD/2017 z dnia 21.07.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 77/SD/2017 z dnia 21.07.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 75/SD/2017 z dnia 7.07.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 83/SD/2017 z dnia 5.09.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 61/SD/2017 z dnia 17.05.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 74/SD/2017 z dnia 5.07.2017 r. (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 65/SD/2017 z dnia 2.06.2017 r. (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 64/SD/2017 z dnia 2.06.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 84/SD/2017 z dnia 5.09.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 85/SD/2017 z dnia 5.09.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 86/SD/2017 z dnia 7.09.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 67/SD/2017 z dnia 7.06.2017 r. (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 62/SD/2017 z dnia 17.05.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 72/SD/2017 z dnia 30.06.2017 r. (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 63/SD/2017 z dnia 30.05.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 90/SD/2017 z dnia 27.09.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-23
Decyzja nr 51/SD/2017 z dnia 10.05.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 56/SD/2017 z dnia 11.05.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 53/SD/2017 z dnia 10.05.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 55/SD/2017 z dnia 11.05.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 57/SD/2017 z dnia 12.05.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 58/SD/2017 z dnia 15.05.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 59/SD/2017 z dnia 15.05.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 54/SD/2017 z dnia 11.05.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 52/SD/2017 z dnia 10.05.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 69/SD/2017 z dnia 20.06.2017 r. (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 68/SD/2017 z dnia 8.06.2017 r. (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 60/SD/2017 z dnia 16.05.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-21
Decyzja nr 33/SD/2017 z dnia 28.03.2017 r. (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-16
Decyzja nr 32/SD/2017 z dnia 28.03.2017 r. (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-16
Decyzja nr 34/SD/2017 z dnia 28.03.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-16
Decyzja nr 31/SD/2017 z dnia 28.03.2017 r. (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-16
Decyzja nr 8/SD/2017 z dnia 26.01.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 6/SD/2017 z dnia 18.01.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 7/SD/2017 z dnia 24.01.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 10/SD/2017 z dnia 02.02.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 11/SD/2017 z dnia 03.02.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 12/SD/2017 z dnia 03.02.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-14
Decyzja nr 3/SD/2017 z dnia 16.01.2017 (nieostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13
Decyzja nr 4/SD/2017 z dnia 17.01.2017 (ostateczna)
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-13<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Decyzje administracyjne (2017)

Wersja standardowa