Kanał Wyżej
Decyzja nr 24/SD/2016 z dnia 14.12.2016 (ostateczna)

Treść
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kruczej 11.
W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych właścicieli widniejących w dokumentach wydanych przed wejściem w życie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) lub tego rodzaju danych osobowych, które dotyczą obrotu nieruchomościami przed złożeniem wniosku w trybie ww. dekretu. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764).  Wyłączenia dokonała Agnieszka Olędzka, główny specjalista w Biurze Spraw Dekretowych.


Załączniki
24-SD-2016.pdf


Data ogłoszenia
2017-01-19

Data wprowadzenia:  19-01-2017

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Decyzje administracyjne (2016)

Wersja standardowa