Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Rady m.st. Warszawy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Biuro Rady m.st. Warszawy

Adres

Siedziba Biura Rady m.st. Warszawy:
pl. Defilad 1 p.XX PKiN
00-901 Warszawa

Adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 44
00 - 024 Warszawa

Telefon
22 443 05 80; 22 443 05 81
Faks
22 443 05 82
Email
sekretariat.br@um.warszawa.pl
Godziny pracy

8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. dyrektora Krzysztof Rożek
tel.: 22 443 05 80, faks: 22 443 05 82, e-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 2012
zastępca dyrektora Ewa Żakowicz
tel.: 22 443 05 80, faks: 22 443 05 82, e-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl
pl. Defilad 1, p. 2012
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura należy w szczególności:

  1. obsługa techniczno – organizacyjna Rady i jej Komisji;
  2. udzielanie pomocy Radnym w sprawowaniu mandatu;
  3. kierowanie uchwał Rady do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
  4. prowadzenie rejestru uchwał, interpelacji i wniosków.


Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2007-05-11
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2022-02-16
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2022-02-16
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2022-02-16
Wersja standardowa