Kanał Wyżej
Biuro Rady m.st. Warszawy


Adres
Siedziba Biura Rady m.st. Warszawy:
pl. Defilad 1 p.XX PKiN
00-901 Warszawa
Adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 44
00 - 024 Warszawa


Telefon
22 443 05 80; 22 443 05 81

Faks
22 443 05 82

Email
sekretariat.br@um.warszawa.pl

Godziny pracy
8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. dyrektora Krzysztof Rożek
zastępca dyrektora Ewa ŻakowiczZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura należy w szczególności:
obsługa techniczno – organizacyjna Rady i jej Komisji; udzielanie pomocy Radnym w sprawowaniu mandatu; kierowanie uchwał Rady do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy; prowadzenie rejestru uchwał, interpelacji i wniosków.Odnośniki
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Rady m. st. Warszawy są:
Wydział Ogólny
Wydział Sesji
Wydział Komisji
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontaktów ze Środkami Społecznego Przekazu
Załączniki
Wewnętrzny regulamin działalności Biura Rady m.st. Warszawy
Schemat organizacyjny Biura Rady m.st. Warszawy<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydziały
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Rady m.st. Warszawy

Wersja standardowa