Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Biuro Rady m.st. Warszawy

Lista artykułów:


Rejestr Honorowych Obywateli Miasta

Rejestr Honorowych Obywateli Miasta
Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
Osoba kontaktowa

Biuro Rady m. st. Warszawy
Wydział Sesji

Numer telefonu
22 443 05 86
Uwagi

Rejestr: [rejestr]

Godność Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy nadaje się na podstawie:

- uchwały nr XXII/743/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu m.st. Warszawy
- uchwały nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy.

Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.


Wprowadził Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2007-07-19
Aktualizujący Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2020-12-16
Zatwierdzający Traczyk Ewa (Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)) 2020-12-16
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-12-16
Wersja standardowa