Kanał Wyżej
Rejestr Honorowych Obywateli Miasta

Adres

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1

Osoba Kontaktowa
Biuro Rady m. st. Warszawy
Wydział Sesji


Numer telefonu
22 443 05 86

Uwagi
Rejestr: [rejestr]

Godność Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy nadaje się na podstawie:

- uchwały nr XXII/743/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu m.st. Warszawy
- uchwały nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy.
Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Biuro Rady m.st. Warszawy - ewidencje i rejestry

Wersja standardowa