Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Rozwoju Gospodarczego

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)

Adres

00-375 Warszawa
ul. Smolna 4

Telefon
22 443 07 56
Faks
22 443 07 99
Email
Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Grzegorz Kaczorowski
tel.: 22 443 07 56, faks: 22 443 07 99, e-mail: gkaczorowski@um.warszawa.pl
ul. Smolna 4, p. 108
zastępca dyrektora Piotr Sawicki
tel.: 22 443 07 56, faks: 22 443 07 99, e-mail: psawicki@um.warszawa.pl
ul. Smolna 4, p. 109
zastępca dyrektora Joanna Tymińska
tel.: 22 443 22 10, faks: 22 443 07 99, e-mail: jtyminska@um.warszawa.pl
ul. Canaletta 2, p. 110
zastępca dyrektora Grzegorz Wolff
tel.: 22 443 07 56, faks: 22 443 07 99, e-mail: gwolff@um.warszawa.pl
ul. Smolna 4, p. 109
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:

 1. koordynacja polityki gospodarczej i innowacyjnej m.st. Warszawy:
  • prowadzenie działań związanych z programem „Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości” oraz z innymi programami wynikającymi ze strategii rozwoju miasta;
  • współpraca ze środowiskami gospodarczymi i naukowymi;
  • współpraca z podmiotami innowacyjnej gospodarki przyczyniającymi się do zwiększenia zatrudnienia na terenie m.st. Warszawy;
 2. prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości Smolna oraz działań związanych z Centrum Kreatywności Targowa;
 3. koordynacja czynności prowadzonych przez pracowników urzędów dzielnic dotyczących działalności gospodarczej i zezwoleń oraz nadzór nad tymi czynnościami w sprawach:
  • wynikających z przepisów Rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
  • zaświadczeń, w rozumieniu Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego, w  zakresie przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej,
  • ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
  • związanych z przygotowaniem projektów zezwoleń i wykonywaniem innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.);
 4. tworzenie warunków do powstawania centrów lokalnych, w tym:
  • opracowywanie założeń programowych,
  • monitorowanie realizacji w dzielnicach;
 5. prowadzenie i koordynacja realizacji projektów z zakresu rozwoju gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności gospodarki m.st. Warszawy współfinansowanych ze środków funduszy europejskich, w tym:
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności gospodarki m.st. Warszawy współfinansowanych z funduszy europejskich;
  • realizacja zadań beneficjenta funduszy europejskich dla projektów, o których mowa w lit. a, po uzyskaniu dofinansowania ze środków funduszy europejskich;
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i osobami prawnymi m.st. Warszawy w celu wykorzystania środków funduszy europejskich;
 6. wykonywanie zadań m.st. Warszawy w zakresie targowisk i hal targowych;
 7. wykonywanie zadań w zakresie kompetencji fundatora w Fundacji „Technopolis”;
 8. promocja gospodarcza m.st. Warszawy;
 9. przygotowanie i koordynacja przedsięwzięć związanych z udziałem m.st. Warszawy w krajowych i zagranicznych imprezach wystawienniczo-targowych.

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad Urzędem Pracy m.st. Warszawy, jednostką organizacyjną m.st. Warszawy.

Odnośniki

 

Załączniki

 


Wprowadził Rzeczkowska Anna (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 2007-06-18
Aktualizujący Mazur Marek (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 2018-01-05
Zatwierdzający Tymińska Joanna (Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)) 2018-01-09
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-01-09
Wersja standardowa