Kanał Wyżej
Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)


Adres
00-375 Warszawa
ul. Smolna 4


Telefon
22 443 07 56

Faks
22 443 07 99

Email
Sekretariat.BRG@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Grzegorz Kaczorowski
zastępca dyrektora Piotr Sawicki
zastępca dyrektora Joanna Tymińska
zastępca dyrektora Grzegorz WolffZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:
koordynacja polityki gospodarczej i innowacyjnej m.st. Warszawy: prowadzenie działań związanych z programem „Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości” oraz z innymi programami wynikającymi ze strategii rozwoju miasta; współpraca ze środowiskami gospodarczymi i naukowymi; współpraca z podmiotami innowacyjnej gospodarki przyczyniającymi się do zwiększenia zatrudnienia na terenie m.st. Warszawy; prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości Smolna oraz działań związanych z Centrum Kreatywności Targowa; koordynacja czynności prowadzonych przez pracowników urzędów dzielnic dotyczących działalności gospodarczej i zezwoleń oraz nadzór nad tymi czynnościami w sprawach: wynikających z przepisów Rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), zaświadczeń, w rozumieniu Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego, w  zakresie przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, związanych z przygotowaniem projektów zezwoleń i wykonywaniem innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.); tworzenie warunków do powstawania centrów lokalnych, w tym: opracowywanie założeń programowych, monitorowanie realizacji w dzielnicach; prowadzenie i koordynacja realizacji projektów z zakresu rozwoju gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności gospodarki m.st. Warszawy współfinansowanych ze środków funduszy europejskich, w tym: przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności gospodarki m.st. Warszawy współfinansowanych z funduszy europejskich; realizacja zadań beneficjenta funduszy europejskich dla projektów, o których mowa w lit. a, po uzyskaniu dofinansowania ze środków funduszy europejskich; współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i osobami prawnymi m.st. Warszawy w celu wykorzystania środków funduszy europejskich; wykonywanie zadań m.st. Warszawy w zakresie targowisk i hal targowych; wykonywanie zadań w zakresie kompetencji fundatora w Fundacji „Technopolis”; promocja gospodarcza m.st. Warszawy; przygotowanie i koordynacja przedsięwzięć związanych z udziałem m.st. Warszawy w krajowych i zagranicznych imprezach wystawienniczo-targowych.
Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad Urzędem Pracy m.st. Warszawy, jednostką organizacyjną m.st. Warszawy.Dodatkowe informacje
Regulamin organizacyjny Biura Rozwoju Gospodarczego
Schemat organizacyjny Biura Rozwoju Gospodarczego


Odnośniki
 
Załączniki
 <strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydziały
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)

Wersja standardowa