Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Rozwoju Gospodarczego > Wydziały > Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Rozwoju Gospodarczego

Wewnętrzne komórki organizacyjne Biura Rozwoju Gospodarczego

  Drukuj
 

Wydział Wsparcia Przedsiębiorczości (RG-WP)
Do zakresu działania Wydziału Wsparcia Przedsiębiorczości należy w szczególności: koordynacja przygotowania, realizacji, monitoringu i ewaluacji programu wykonawczego Strategii 2.4 – Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu; prowadzenie ogólnodostępnego Punktu Informacji dla ... [zobacz więcej]
Wydział Centrów Lokalnych, Handlu i Usług (RG-CL)
Do zakresu działania Wydział Centrów Lokalnych, Handlu i Usług należy w szczególności: tworzenie warunków do powstawania centrów lokalnych w tym: opracowanie założeń programowych dla centrów lokalnych, wskazanie lokalizacji dla centrów lokalnych, kolejności realizacji oraz ... [zobacz więcej]
Wydział Promocji Gospodarczej (RG-PG)
Do zakresu działania Wydziału Promocji Gospodarczej należy w szczególności: koordynacja przygotowania, realizacji, monitoringu i ewaluacji programu wykonawczego Strategii 4.3 – Przyciągamy talenty oraz 4.4 – Inspirujemy świat; zamawianie opracowań badawczych nt. Warszawy i regionu oraz analiza ... [zobacz więcej]
Wydział Zezwoleń Alkoholowych (RG-ZA)
Do zakresu działania Wydziału Zezwoleń Alkoholowych należy w szczególności koordynacja i nadzór nad realizacją zadań przez wydziały dla dzielnic właściwe w sprawach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: sprawdzanie pod względem ... [zobacz więcej]
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno-Finansowych (RG-OF)
Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjno-Finansowych należy w szczególności: prowadzenie obsługi kancelaryjnej i sekretarskiej Biura; prowadzenie spraw dotyczących naborów stażystów, wolontariuszy i praktykantów do Biura, z zastrzeżeniem kompetencji ... [zobacz więcej]
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Rady Prawnego (RG-RP)
Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy w szczególności: opiniowanie pod względem  formalno-prawnym projektów zarządzeń Prezydenta, decyzji administracyjnych, regulaminów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ... [zobacz więcej]
Wydział Inwestycji i Projektów Partnerskich (RG-IP)
Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Projektów Partnerskich należy w szczególności: inicjowanie, przygotowanie i prowadzenie projektów w formule opartej na współpracy międzysektorowej, w szczególności w ramach PPP w tym: opracowywanie i zgłaszanie własnych oraz ... [zobacz więcej]
Wydział Wsparcia Innowacji (RG-WI)
Do zakresu działania Wydziału Wsparcia Innowacji należy w szczególności: koordynacja przygotowania, realizacji, monitoringu i ewaluacji programu wykonawczego Strategii 4.2 - Generujemy innowacje; współpraca z otoczeniem społecznym, naukowym i gospodarczym na rzecz: rozwiązań, projektów i ... [zobacz więcej]
Wydział Współpracy z Inwestorami (RG-WZI)
Do zakresu działania Wydziału Współpracy z Inwestorami należy w szczególności: kreowanie narzędzi wsparcia inwestycji na obszarze m.st. Warszawy w ścisłej współpracy z innymi Wydziałami Biura, a w szczególności z Wydziałem Inwestycji i Projektów Partnerskich, ... [zobacz więcej]

 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe