Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Zdrowotnej > Wydziały > Wydział Zdrowia Publicznego (PZ-IV) > Wydział Zdrowia Publicznego (PZ-IV)

Wydział Zdrowia Publicznego (PZ-IV)

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 07 12
Faks
22 443 07 02
Email
sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Anna Tokarska
tel.: 22 443 07 12, faks: 22 443 07 02, e-mail: sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 3.30
Zakres działania wydziału biura

                                                                                                                                                          

Do zakresu działania Wydziału Zdrowia Publicznego należy w szczególności:

 1. identyfikowanie problemów z zakresu zdrowia publicznego oraz ustalanie na tej podstawie projektów kierunków polityki zdrowotnej m.st. Warszawy;
 2. analiza sytuacji zdrowotnej mieszkańców Warszawy;
 3. monitorowanie występowania okresowych, szczególnych zagrożeń zdrowia mieszkańców m.st. Warszawy;
 4. monitorowanie umów na realizację świadczeń opieki zdrowotnej zawartych
  z Narodowym Funduszem Zdrowia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki będące podmiotami leczniczymi;
 5. monitorowanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze
  m.st. Warszawy;
 6. prowadzenie analiz systemowych dotyczących funkcjonowania opieki zdrowotnej na obszarze m.st. Warszawy;
 7. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Warszawskiej Rady Polityki Zdrowotnej oraz zespołów roboczych tej Rady;
 8. prowadzenie spraw związanych z realizacją na obszarze m.st. Warszawy Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;
 9. inicjowanie rozwiązań systemowych na rzecz poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki będące podmiotami leczniczymi;
 10. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Narodowego Programu Zdrowia, w zakresie dotyczącym m.st. Warszawy;
 11. współpraca w zakresie ochrony zdrowia z organami administracji rządowej i samorządowej, samorządami zawodów medycznych, uczelniami, instytutami badawczymi oraz innymi organami i instytucjami działającymi w sferze ochrony i promocji zdrowia;
 12. prowadzenie spraw związanych z aktualizacją strony Biura w Biuletynie Informacji Publicznej;
 13. opiniowanie wniosków o objęcie patronatem przez Prezydenta akcji, konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć dotyczących problematyki ochrony zdrowia;
 14. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze m.st. Warszawy;
 15. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem medycznym uroczystości organizowanych przez m.st. Warszawę;
 16. nadzór nad funkcjonowaniem stanowiska Koordynatora Organizacji Ochrony Zdrowia;
 17. prowadzenie, we współdziałaniu z właściwymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura i komórkami organizacyjnymi Urzędu, spraw z zakresu ochrony zdrowia, związanych ze współpracą m.st. Warszawy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz z międzynarodowymi zrzeszeniami społeczności lokalnych i regionalnych – m.in. Europejską Siecią Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia oraz organizacją miast i regionów europejskich EUROCITIES;
 18. współpraca z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy opracowywaniu powiatowego rocznego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych;
 19. monitorowanie możliwości pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzenia zagranicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 20. współpraca z Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego w zakresie przygotowywania projektów wniosków aplikacyjnych o przyznanie środków finansowych ze źródeł pochodzenia zagranicznego;
 21. współpraca z realizatorami projektów w zakresie ochrony zdrowia finansowanych ze źródeł pochodzenia zagranicznego, w tym monitorowanie realizacji tych projektów;
 22. przygotowywanie analiz i informacji dotyczących współpracy zagranicznej m.st. Warszawy w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 23. prowadzenie spraw związanych ze współpracą m.st. Warszawy z innymi miastami polskimi w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w ramach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

 
 
Wprowadził Wojciech Kowalczuk 22-06-2007
Aktualizujący Muszyński Rafał (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 25-11-2019
Zatwierdzający Chęciński Paweł (PZ) (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 26-11-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-11-2019
Liczba odwiedzin: 16384
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe