Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Zdrowotnej > Wydziały > Wydział Inwestycji (PZ-III) > Wydział Inwestycji (PZ-III)

Wydział Inwestycji (PZ-III)

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 07 19
Faks
22 443 07 02
Email
sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Dorota Marczyńska
tel.: 22 443 07 19, faks: 22 443 07 02, e-mail: sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 3.39
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji należy w szczególności:

 1. prognozowanie, planowanie i koordynacja zadań w zakresie potrzeb inwestycyjnych i remontowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek będących podmiotami leczniczymi;
 2. analiza i opiniowanie wniosków dotyczących przyznawania dotacji na zadania inwestycyjne i remontowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek będących podmiotami leczniczymi;
 3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których m.st. Warszawa nie jest podmiotem tworzącym;
 4. przygotowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy w zakresie wydatków majątkowych Biura;
 5. przygotowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy w zakresie wydatków majątkowych Biura;
 6. monitorowanie wykonywania budżetu m.st. Warszawy w zakresie wydatków majątkowych Biura;
 7. przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z wykonania budżetu m.st. Warszawy w zakresie wydatków majątkowych Biura;
 8. przygotowywanie projektów umów o udzielenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych;
 9. monitorowanie wykonania umów o udzielenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych;
 10. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem udzielonych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych;
 11. prowadzenie informatycznej bazy danych wyrobów medycznych będących w posiadaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek będących podmiotami leczniczymi;
 12. prowadzenie analiz wykorzystania wyrobów medycznych znacznej wartości, będących w posiadaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek będących podmiotami leczniczymi;
 13. opiniowanie wniosków w przedmiocie zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 14. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem potrzeb ochrony zdrowia;
 15. opiniowanie, w zakresie wynikającym z zadań Biura, spraw związanych z wyposażaniem spółek będących podmiotami leczniczymi, w mienie m.st. Warszawy;
 16. opiniowanie merytoryczne wniosków spółek będących podmiotami leczniczymi do zgromadzenia wspólników, w sprawach dotyczących inwestycji i remontów.
 
 
Wprowadził Wojciech Kowalczuk 22-06-2007
Aktualizujący Muszyński Rafał (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 25-11-2019
Zatwierdzający Chęciński Paweł (PZ) (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 26-11-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-11-2019
Liczba odwiedzin: 6259
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe