Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Zdrowotnej > Wydziały > Wydział Organizacji i Nadzoru (PZ-I) > Wydział Organizacji i Nadzoru (PZ-I)

Wydział Organizacji i Nadzoru (PZ-I)

  Drukuj
 
Adres
00-098 Warszawa
ul. Niecała 2
Telefon
22 443 07 11
Faks
22 443 07 02
Email
sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Bogusława Janyszko-Własiuk
tel.: 22 443 07 11, faks: 22 443 07 02, e-mail: sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 3.37
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do przekształcenia, połączenia albo likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 2. opiniowanie projektów statutów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz regulaminów rad społecznych;
 3. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy dotyczących statutów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz regulaminów rad społecznych;
 4. przedstawianie opinii w sprawach nadzoru nad procesami restrukturyzacji, przekształceń organizacyjnych i kapitałowych spółek będących podmiotami leczniczymi;
 5. przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących funkcjonowania rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 6. prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania nadzoru przez m.st. Warszawę
  nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, w tym:
  • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli,
  • przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych,
  • nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
  • przygotowywanie projektów zawiadomień kierowanych do organów ścigania lub innych właściwych organów oraz instytucji, związanych z przeprowadzonymi przez Biuro postępowaniami kontrolnymi,
  • współpraca z podmiotami, którym zostały przekazane zawiadomienia o popełnieniu czynów zabronionych,
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi przeprowadzającymi kontrole w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 7. prowadzenie spraw z zakresu skarg, wniosków, interpelacji i zapytań napływających do Biura;
 8. przeprowadzanie, na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego, kontroli spółek będących podmiotami leczniczymi;
 9. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze m.st. Warszawy;
 10. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem jakością w Biurze;
 11. zamieszczanie i aktualizowanie danych w rejestrze kontroli zewnętrznych, w zakresie dotyczącym Biura;
 12. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wyrażenia przez Prezydenta opinii dotyczących tworzenia, łączenia albo likwidacji komórek organizacyjnych działalności podstawowej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 13. współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie planowania szkolenia, organizacji ćwiczeń medyczno-obronnych, sporządzania i uzgadniania planów przygotowań na potrzeby obronne państwa w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz spółkach będących podmiotami leczniczymi;
 14. współpraca z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji świadczeń na rzecz obrony przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki będące podmiotami leczniczymi;
 15. współpraca z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy organizacji ćwiczeń w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek będących podmiotami leczniczymi;
 16. współpraca z właściwymi podmiotami przy tworzeniu planów i procedur postępowania na wypadek wystąpienia masowych zagrożeń, wypadków, katastrof lub w celu wykonania zobowiązań;
 17. współpraca z właściwymi podmiotami przy tworzeniu planów i procedur postępowania dotyczących realizacji zadań obronnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz spółkach będących podmiotami leczniczymi;
 18. prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia dostępu do pomocy medycznej w sytuacjach masowych zagrożeń życia i zdrowia;
 19. nadzór nad prawidłowością planowania oraz koordynacja pozamilitarnych przygotowań obronnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz spółkach będących podmiotami leczniczymi;
 20. przygotowywanie projektów pełnomocnictw, upoważnień i zarządzeń dotyczących delegowania kompetencji Prezydenta na Dyrektora, zastępcę Dyrektora i pracowników Biura w sprawach z zakresu zadań Biura;
 21. prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej w zakresie wynikającym z zadań Biura.
 
 
Wprowadził Wojciech Kowalczuk 22-06-2007
Aktualizujący Muszyński Rafał (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 25-11-2019
Zatwierdzający Chęciński Paweł (PZ) (Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)) 25-11-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-11-2019
Liczba odwiedzin: 8983
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe