Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Pomocy i Projektów Społecznych > Wydziały > Zespół Realizacji Polityki Senioralnej > Zespół Realizacji Polityki Senioralnej (PS-S)

Zespół Realizacji Polityki Senioralnej (PS-S)

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 14 40, 22 443 14 41
Faks
22 443 14 42
Email
Sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
kierownik zespołu Małgorzata Borys-Dziedzic
tel.: 22 443 14 38, faks: 22 443 14 42, e-mail: mborys@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.32
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej należy w szczególności:

 1. opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów i programów z zakresu działań Zespołu, wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z uwzględnieniem środków z funduszy europejskich;
 2. obsługa organizacyjna Rady Społecznej Seniorów;
 3. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta z zakresu zadań Zespołu;
 4. diagnozowanie oraz analiza stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie usług i działań na rzecz osób starszych na terenie m.st. Warszawy;
 5. wypracowanie standardów usług dotyczących pomocy osobom starszym;
 6. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniami o zamówienia publiczne m.st. Warszawy z zakresu zadań Zespołu;
 7. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych z zakresu zadań Zespołu;
 8. nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zleconych zadań, przygotowywanie i rozliczanie umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań Zespołu;
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań publicznych w zakresie zadań Zespołu, w tym uczestnictwo w Komisjach Dialogu Społecznego;
 10. prowadzenie, w zakresie zadań Zespołu, spraw związanych z realizacją projektów społecznych, w tym także projektów innowacyjnych, finansowanych w szczególności ze środków funduszy europejskich oraz współpraca z innymi podmiotami w ramach partnerstw zawartych na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej;
 11. prowadzenie, w porozumieniu z właściwym biurem, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie zadań Zespołu;
 12. współpraca z organami administracji publicznej, biurami, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz osobami prawnymi m.st. Warszawy w zakresie zadań Zespołu;
 13. nadzór nad Centrum Alzheimera oraz Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”;
 14. nadzór, we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, nad domami pomocy społecznej;
 15. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz interpelacje w zakresie zadań Zespołu;
 16. zarządzanie treścią serwisu internetowego Biura z zakresu działania Zespołu;
 17. przygotowywanie sprawozdań z zakresu zadań Zespołu.
 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-06-2014
Aktualizujący Wrzosek Ewa (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 01-07-2021
Zatwierdzający Halik Izabela (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 01-07-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-07-2021
Liczba odwiedzin: 5404

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe