Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Pomocy i Projektów Społecznych > Wydziały > Zespół Realizacji Polityki Senioralnej > Zespół Realizacji Polityki Senioralnej (PS-S)

Zespół Realizacji Polityki Senioralnej (PS-S)

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 14 64; 22 443 14 73; 22 443 02 73
Faks
22 443 14 42
Email
Sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
p.o. kierownika Anna Repelewicz-Iwaniuk
tel.: 22 443 14 79, faks: 22 443 14 42, e-mail: arepelewicz@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.33
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej należy
w szczególności:

 1. opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów i programów z zakresu działań Zespołu, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, z uwzględnieniem pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy europejskich, w tym w szczególności programu „Warszawa Przyjazna Seniorom”;
 2. obsługa organizacyjna Rady Społecznej Seniorów; 
 3. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta z zakresu zadań Zespołu;
 4. diagnozowanie oraz analiza stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie usług i działań na rzecz osób starszych na terenie m.st. Warszawy;
 5. wypracowanie standardów usług dotyczących pomocy osobom starszym;
 6. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniami o zamówienia publiczne m.st. Warszawy z zakresu zadań Zespołu;
 7. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych z zakresu zadań Zespołu;
 8. nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zleconych zadań, przygotowywanie
  i rozliczanie umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań Zespołu;
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań publicznych w zakresie zadań Zespołu, w tym uczestnictwo w Komisjach Dialogu Społecznego;
 10. prowadzenie, w zakresie zadań Zespołu, spraw związanych z realizacją projektów społecznych, w tym także projektów innowacyjnych, finansowanych w szczególności ze środków funduszy europejskich oraz współpraca z innymi podmiotami w ramach partnerstw zawartych na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej;
 11. prowadzenie, w porozumieniu z Biurem Marketingu Miasta, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie zadań Zespołu;
 12. współpraca z organami administracji publicznej, biurami, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz osobami prawnymi m.st. Warszawy w zakresie zadań Zespołu;
 13. nadzór nad Centrum Alzheimera oraz Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”;
 14. nadzór, we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, nad domami pomocy społecznej;
 15. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz interpelacje w zakresie zadań Zespołu;
 16. zarządzanie treścią serwisu internetowego Biura z zakresu działania Zespołu;
 17. przygotowywanie sprawozdań z zakresu zadań Zespołu.
 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-06-2014
Aktualizujący Wrzosek Ewa (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 23-06-2020
Zatwierdzający Halik Izabela (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 23-06-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-06-2020
Liczba odwiedzin: 3211
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe