Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Pomocy i Projektów Społecznych > Wydziały > Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami > Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami (PS-N)

Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami (PS-N)

  Drukuj
 
Adres
00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon
22 443 02 49
Faks
22 443 14 42
Email
Sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
p.o. naczelnika Monika Gwarda
tel.: 22 443 14 94, faks: 22 443 14 42, e-mail: mgwarda@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.42
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami należy w szczególności:

 1. opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów i programów z zakresu działań Wydziału, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, z uwzględnieniem możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków funduszy europejskich, w tym w szczególności „Warszawskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych”;
 2. określanie zadań realizowanych przez m.st. Warszawę z zakresu zatrudniania, rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 3. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta 
  z zakresu zadań Wydziału;
 4. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami;
 5. diagnozowanie oraz analiza stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie usług i działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 6. współpraca z organami administracji publicznej, biurami, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz osobami prawnymi m.st. Warszawy w zakresie zadań Wydziału;
 7. nadzór, we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, nad domami pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami;
 8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań publicznych w zakresie zadań Wydziału, w tym uczestnictwo w Komisji Dialogu Społecznego;
 9. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniami o zamówienia publiczne m.st. Warszawy z zakresu zadań Wydziału;
 10. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań publicznych z zakresu zadań Wydziału;
 11. nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zleconych zadań publicznych, przygotowywanie i rozliczanie umów zawieranych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań Wydziału;
 12. prowadzenie, w zakresie zadań Wydziału, spraw związanych z realizacją projektów społecznych, w tym także projektów innowacyjnych, finansowanych w szczególności ze środków funduszy europejskich oraz współpraca z innymi podmiotami w ramach partnerstw zawartych na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej;
 13. prowadzenie, w porozumieniu z Biurem Marketingu Miasta, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie zadań Wydziału;
 14. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz interpelacje w zakresie zadań Wydziału;
 15. zarządzanie treścią serwisu internetowego Biura z zakresu działania Wydziału;
 16. przygotowywanie sprawozdań z zakresu zadań Wydziału.
 
 
Wprowadził BZMW/mczerepak 25-06-2007
Aktualizujący Wrzosek Ewa (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 23-06-2020
Zatwierdzający Halik Izabela (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 23-06-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-06-2020
Liczba odwiedzin: 14623
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe