Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Pomocy i Projektów Społecznych > Wydziały > Wydział Dostępności > Wydział Dostępności (PS-D)

Wydział Dostępności (PS-D)

  Drukuj
 
Adres

ul. Leona Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa

Telefon
22 443 14 40, 22 443 14 41
Faks
22 443 14 42
Email
Sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Kierownictwo
naczelnik Donata Kończyk
tel.: 22 443 02 17, faks: 22 443 14 42, e-mail: dkonczyk@um.warszawa.pl
ul. Leona Kruczkowskiego 2, p. 5.40
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Dostępności należy w szczególności:

 1. określanie wytycznych w zakresie standardów dostępności dla m.st Warszawy;
 2. koordynowanie i monitoring wdrażania przez biura, urzędy dzielnic i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy standardów dostępności m.st. Warszawy;
 3. wydawanie odstępstw w zakresie standardów dostępności dla m.st. Warszawy;
 4. koordynacja działań związanych z obsługą wydarzeń miejskich w zakresie zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji;
 5. określanie wytycznych i monitoring w zakresie dostępności elektronicznej dokumentów,  stron internetowych i aplikacji mobilnych m.st. Warszawy;
 6. monitoring prac i dostępności środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji lub remontów wybranych inwestycji dotyczących likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami;
 7. współpraca z realizującymi zadania w obszarze pomocy społecznej jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, o których mowa w § 27 ust. 2 załącznika do Regulaminu Urzędu, w zakresie planowania, uzgadniania, nadzorowania i realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie rocznym m.st. Warszawy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy;
 8. prowadzenie analiz i opracowań w obszarze zapewniania dostępności;
 9. przygotowywanie oraz przeprowadzanie kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących dostosowania infrastruktury miejskiej do standardów usług oraz dostępności usług do potrzeb osób o ograniczonej mobilności;
 10. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie podnoszenia dostępności m.st. Warszawy dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji;
 11. współpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz podnoszenia dostępności m.st. Warszawy;
 12. inicjowanie, współpraca przy organizacji, organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu dostępności;
 13. współpraca z organami administracji publicznej, biurami, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz osobami prawnymi m.st. Warszawy w zakresie zadań Wydziału;
 14. prowadzenie, w porozumieniu z Biurem Marketingu Miasta, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie zadań  Wydziału;
 15. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, zapytania oraz interpelacje w zakresie zadań Wydziału;
 16. obsługa organizacyjna Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności oraz Zespołu do spraw dostępności, których zakres działania reguluje odrębne zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy.
 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-09-2019
Aktualizujący Wrzosek Ewa (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 02-11-2020
Zatwierdzający Halik Izabela (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 02-11-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-11-2020
Liczba odwiedzin: 1219
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe