Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Lista artykułów:


Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Osoba kontaktowa

Angelika Piątkowska

Numer telefonu
22 443 29 97
Uwagi

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 j.t.). Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.


Wprowadził Sadurska Marta 2011-04-01
Aktualizujący Wrzosek Ewa (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 2020-12-31
Zatwierdzający Halik Izabela (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)) 2020-12-31
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-12-31
Wersja standardowa