Kanał Wyżej
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2

Osoba Kontaktowa
Angelika Piątkowska


Numer telefonu
22 443 29 97

Uwagi
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Dane z rejestru są udostępniane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 j.t.). Zawartość rejestru jest jawna z wyłączeniem danych podlegających ochronie w szczególności ze względu na prywatność osób fizycznych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ze względu na inne tajemnice ustawowo chronione.<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych - ewidencje i rejestry

Wersja standardowa