Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Mobilności i Transportu > Biuro Polityki Mobilności i Transportu

Biuro Polityki Mobilności i Transportu

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 06 54, 22 443 06 55
Faks
22 443 06 41
Email
Sekretariat.BPMiT@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
p.o. dyrektora Waldemar Lasek
tel.: 22 443 06 54, faks: 22 443 06 41, e-mail: Sekretariat.BPMiT@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 403
zastępca dyrektora Marek Wierczyński
tel.: 22 4430625 22 4430626, faks: 22 4430632, e-mail: sekretariat.ir@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 414
zastępca dyrektora Tadeusz Bartosiński
tel.: 22 443 02 28, faks: 22 443 06 41, e-mail: Sekretariat.BPMiT@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 426
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Polityki Mobilności i Transportu  należy w szczególności:

 1. koordynacja działań w zakresie funkcjonowania systemu transportowego m.st. Warszawy i realizacja polityki transportowej;
 2. przygotowanie projektu strategii transportowej, polityki mobilności i planu transportowego dla m.st. Warszawy;
 3. przygotowywanie projektów programów rozwoju  sieci drogowej  i publicznego transportu zbiorowego oraz określanie priorytetów realizacji tych programów przez poszczególne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy;
 4. współpraca przy przygotowaniu projektów:
  • strategii rozwoju m.st. Warszawy,
  • planów zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy;
 5. uzgadnianie rzeczowego zakresu transportowych zadań inwestycyjnych w projektach rocznych  i wieloletniej prognozie finansowej, realizowanych przez nadzorowane jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz dzielnice, ustalanie priorytetu realizacji tych zadań;
 6. uzgadnianie kwoty środków finansowych przyznanej w budżecie m.st. Warszawy dla Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Zarządu Oczyszczania Miasta, na realizację wydatków bieżących i zadania statutowe;
 7. monitorowanie nadzorowanych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie realizacji wybranych inwestycji transportowych;
 8. monitorowanie prawidłowości wykonywania przez upoważnione jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i pracowników Urzędu, zadań związanych z zarządzaniem drogami publicznymi na terenie m.st. Warszawy oraz przestrzegania w tym zakresie ustalonych procedur;
 9. prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji dróg publicznych do odpowiedniej kategorii;
 10. gromadzenie i przetwarzanie informacji o infrastrukturze transportowej we współpracy z komórkami organizacyjnymi  Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi;
 11. współpraca z organami gmin, powiatów, województwa oraz podmiotami świadczącymi usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, dla tworzenia spójnego systemu dróg i rozwoju publicznego transportu zbiorowego;
 12. współpraca ze spółkami m.st. Warszawy oraz operatorami świadczącymi kolejowe usługi transportowe w zakresie włączenia transportu kolejowego do obsługi transportowej m.st. Warszawy oraz współpraca w tym zakresie z organami sąsiednich gmin, powiatów i województwa;
 13. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i podmiotami zewnętrznymi oraz koordynacja spraw dotyczących inicjowania i prowadzenia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze m.st. Warszawy;
 14. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi w tworzeniu programów bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz bezpieczeństwa w środkach publicznego transportu zbiorowego;
 15. monitorowanie realizacji priorytetu dla drogowych i szynowych środków transportu  w publicznym transporcie zbiorowym;
 16. analizowanie wybranych nowatorskich rozwiązań dla publicznego transportu zbiorowego stosowanych w innych miastach, pod względem technicznym i organizacyjno-prawnym oraz możliwości ich wdrożenia dla potrzeb obsługi transportowej aglomeracji warszawskiej;
 17. wykonywanie z upoważnienia Prezydenta zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w m.st. Warszawie;
 18. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych;
 19. monitorowanie nadzorowanych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie realizacji zadań wynikających z przyjętej dla m.st. Warszawy strategii transportowej, polityki mobilności i planu transportowego;
 20. prowadzenie prac związanych z utrzymaniem matematycznego modelu ruchu, zbieraniem niezbędnych danych oraz badań ruchu i zachowań komunikacyjnych mieszkańców.

 

Dodatkowe informacje

W Biurze działa koordynator ds. ryzyka wyznaczony przez Dyrektora zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Prezydenta.


Prezydent sprawuje przy pomocy Biura nadzór na działalnością jednostek organizacyjnych Miasta:

 


W skład Biura wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne, o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 

 1. Wydział Organizacyjny (PM-OR):
  • Dział Obsługi Kancelaryjnej (PM-OR-OK)
  • Sekcja Organizacji (PM-OR-OR)
  • Sekcja Obsługi Finansowej (PM-OR-OF)
 2. Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej (PM-OP)
 3. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacji Ruchu Transportu Publicznego (PM-OT)
 4. Wydział Stałej Organizacji Ruchu (PM-IO):
  • Dział I (PM-IO-I)
  • Dział II (PM-IO-II)
 5. Wydział Czasowej Organizacji Ruchu (PM-IC):
  • Dział I (PM-IC-I) 
  • Dział II (PM-IC-II)
 6. Wydział Sygnalizacji Świetlnej (PM-IS)
 7. Wydział Geometrii Drogi (PM-IG)
 8. Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Transportu (PM-BR)
 9. Wydział Transportu Publicznego (PM-TP)
 10. Wydział Strategii Transportowej i Mobilności (PM-TM)
 11. Wydział Infrastruktury Drogowej (PM-ID,):
  • Dział Nadzoru i Planowania (PM-ID-DN)
  • Sekcja Ewidencji i Oświetlenia (PM-ID-EO)
  • Sekcja Parkowania i Pasa Drogowego (PM-ID-PD)
 12. Wydział Ewidencji, Kontroli i Zezwoleń (PM-IK):
  • Dział Ewidencji (PM-IK-KE)
  • Dział Kontroli (PM-IK-KK)
  • Sekcja Zezwoleń (PM-IK-KZ)
Załączniki

Wewnętrzny regulamin organizacyjny oraz schemat organizacyjny Biura Polityki Mobilności i Transportu [przejdź]

 
 
Wprowadził Wojtecka Monika (PK) (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 31-07-2007
Aktualizujący Borowska Joanna (Biuro Polityki Mobilności i Transportu (PM)) 05-02-2020
Zatwierdzający Gizmajer Mirosław (PM) (Biuro Polityki Mobilności i Transportu (PM)) 05-02-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-02-2020
Liczba odwiedzin: 191361
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe