Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Mobilności i Transportu > Wydziały > Wydział Transportu Publicznego (PM-TP) > Wydział Transportu Publicznego

Wydział Transportu Publicznego

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
224430655
Faks
224430641
Email
Sekretariat.BPMiT@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piatek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Luiza Morawska
tel.: 224430643 , faks: 224430641, e-mail: Sekretariat.BPMiT@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 420
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Transportu Publicznego należy w szczególności:

 1. monitorowanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie Warszawy i aglomeracji warszawskiej organizowanego przez ZTM;
 2. opiniowanie strategii rozwoju, sprawozdań, planów gospodarczych i kwot rekompensaty spółek transportowych Miasta;
 3. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych ZTM (w tym wydatków) oraz opiniowanie zadań inwestycyjnych z zakresu publicznego transportu zbiorowego, realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta;
 4. udział w przygotowywaniu założeń i wytycznych do programów rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta;
 5. inicjowanie i wykonywanie opracowań programowych, studialnych i koncepcyjnych w zakresie zadań Wydziału;
 6. monitorowanie funkcjonowania rynku usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego i występowanie z wnioskami w zakresie wprowadzenia zmian usprawniających jego funkcjonowanie;
 7. opiniowanie przebiegu tras, lokalizacji węzłów przesiadkowych i przystanków dla publicznego transportu zbiorowego, w tym parkingów typu Parkuj i Jedź (P+R);
 8. współpraca przy realizacji i koordynacji wykonywania wspólnych inwestycji w zakresie infrastruktury transportu publicznego przez jednostki organizacyjne Miasta oraz występowanie z wnioskami w sprawie zmian zakresu i harmonogramu ich wykonania;
 9. analiza możliwości wdrażania ułatwień w korzystaniu z publicznego transportu zbiorowego Miasta przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się;
 10. gromadzenie danych oraz prowadzanie analiz związanych wykorzystaniem w publicznym transporcie zbiorowym rozwiązań alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjności;
 11. współpraca przy opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań służących poprawie warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego (m.in. wydzielonych pasów autobusowych);
 12. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego Miasta, w szczególności dotyczących opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, ulg za usługi przewozowe i regulaminu przewozu osób i bagażu;
 13. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnych przedsięwzięć dotyczących obsługi transportowej aglomeracji warszawskiej;
 14. monitorowanie realizacji porozumień międzygminnych zawartych przez Miasto w zakresie świadczenia usług przewozowych publicznym transportem zbiorowym;
 15. wykonywanie zadań i funkcji eurokoordynatora w Biurze oraz współpraca w tym zakresie z innymi biurami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innymi podmiotami, w tym zagranicznymi;
 16. analiza możliwości wykorzystania standardów i rozwiązań funkcjonujących w innych miastach i krajach w zakresie transportu zbiorowego;
 17. przygotowywanie informacji związanych z funkcjonowaniem i planami rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz prowadzenie (we współpracy z innymi jednostkami w Biurze i w Urzędzie) konsultacji społecznych w tym zakresie, w tym organizowanie spotkań, konferencji i forów dyskusyjnych;
 18. sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie zadań Wydziału;
 19. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, petycje i interpelacje w zakresie realizowanych zadań;
 20. udział w komisjach i zespołach problemowych w zakresie realizowanych zadań.
 
 
Wprowadził Wojtecka Monika (PK) (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 03-07-2007
Aktualizujący Borowska Joanna (Biuro Polityki Mobilności i Transportu (PM)) 21-04-2020
Zatwierdzający Gizmajer Mirosław (PM) (Biuro Polityki Mobilności i Transportu (PM)) 21-04-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-04-2020
Liczba odwiedzin: 18360
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe