Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Mobilności i Transportu > Wydziały > Wydział Ewidencji, Kontroli i Zezwoleń (PM-IK) > Wydział Ewidencji, Kontroli i Zezwoleń

Wydział Ewidencji, Kontroli i Zezwoleń

  Drukuj
 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 06 38, 22 443 06 79, 22 443 06 93, 22 443 06 35, 22 443 05 73
Faks
22 443 06 41
Email
Sekretariat.BPMiT@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Józef Sawajner
tel.: 22 443 06 38, faks: 22 443 06 32, e-mail: e-mail: Sekretariat.BPMiT@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 114
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Ewidencji, Kontroli i Zezwoleń należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw wykorzystania elektronicznych systemów i oprogramowania do  ewidencji istniejącej organizacji ruchu na drogach publicznych m.st. Warszawy;
 2. prowadzenie elektronicznej bazy danych projektów organizacji ruchu na drogach publicznych Miasta;
 3. przetwarzanie i analizowanie uzyskanych wyników badań i informacji dla poprawy efektywności obsługi komunikacyjnej Miasta oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych;
 4. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa na drogach publicznych Miasta – zgodnie z zakresem zadań i kompetencjami organu zarządzającego ruchem;
 5. przygotowywanie opinii, uwag i zaleceń dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych podczas prowadzonych kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu, przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu i jednostkom organizacyjnym Miasta w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w istniejącej organizacji ruchu i zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych;
 6. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta, organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi podmiotami i organami w zakresie organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych;
 7. rozpatrywanie wniosków dotyczących wydawania zezwoleń na wykorzystanie drogi w sposób szczególny, w tym na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienie w ruchu na drodze publicznej oraz wniosków o wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych i przygotowywanie projektów tych zezwoleń;
 8. rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg na potrzeby prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym na drogach publicznych, w szczególności na potrzeby zastosowania pojazdów autonomicznych w transporcie zbiorowym i realizacji innych zadań publicznych;
 9. przygotowywanie uzgodnień dotyczących procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach publicznych zgodnie z ustawami o stosunku Państwa do Kościołów i Związków Wyznaniowych;
 10. prowadzenie uzgodnień z wnioskodawcami, zarządami dróg, Policją, biurami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz instytucjami zewnętrznymi, w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń;
 11. sporządzanie raportów i sprawozdań  w zakresie zadań Wydziału;
 12. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, petycje i interpelacje w zakresie realizowanych zadań;
 13. udział w komisjach i zespołach problemowych w zakresie realizowanych zadań.

 

 
 
Wprowadził Wojtecka Monika (PK) (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 26-09-2007
Aktualizujący Borowska Joanna (Biuro Polityki Mobilności i Transportu (PM)) 06-08-2019
Zatwierdzający Gizmajer Mirosław (PM) (Biuro Polityki Mobilności i Transportu (PM)) 06-08-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-08-2019
Liczba odwiedzin: 6685
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe