Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Polityki Lokalowej

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Biuro Polityki Lokalowej

Adres

ul. Canaletta 2
00-099 Warszawa

Telefon
22 443 37 00, 22 443 37 01
Faks
22 443 37 02
Email
Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek- piątek - 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Magdalena Młochowska
tel.: 22 443 37 00, faks: 22 443 37 02, e-mail: sekretariat.BPL@um.warszawa.pl
ul. Canaletta 2, p. 309
zastępca dyrektora Marek Goluch
tel.: 22 443 37 00, faks: 22 443 37 02, e-mail: sekretariat.BPL@um.warszawa.pl
ul. Canaletta 2, p. 309
zastępca dyrektora Beata Wrońska-Freudenheim
tel.: 22 443 37 00, faks: 22 443 37 02, e-mail: sekretariat.BPL@um.warszawa.pl
ul. Canaletta 2, p. 309
p.o. zastępcy dyrektora Tomasz Krettek
tel.: 22 443 37 00, faks: 22 443 37 02, e-mail: sekretariat.BPL@um.warszawa.pl
ul. Canaletta 2, p. 309
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Biura Polityki Lokalowej należy w szczególności:

  1. gospodarowanie zasobem lokalowym m.st. Warszawy, z wyłączeniem spraw dotyczących utrzymania i eksploatacji zasobów lokalowych, przekazanych do kompetencji dzielnic, a także koordynacja i monitorowanie wykonywania przez dzielnice zadań z zakresu gospodarowania zasobem lokalowym m.st. Warszawy;
  2. administrowanie strukturą, układem i zakresem danych elektronicznej ewidencji zasobów lokalowych m.st. Warszawy oraz koordynacja prac prowadzonych w dzielnicach, polegających na wprowadzaniu i aktualizacji danych;
  3. przygotowanie i monitorowanie realizacji wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy;
  4. opracowywanie projektów zasad najmu i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opracowywanie projektów zasad gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami;
  5. prowadzenie polityki m.st. Warszawy wobec towarzystw budownictwa społecznego, w zakresie polityki mieszkaniowej;
  6. koordynacja polityki w zakresie zadań związanych z gminnym budownictwem mieszkaniowym;
  7. współpraca z wydziałami dla dzielnicy właściwymi w sprawach gospodarowania zasobem lokalowym m.st. Warszawy oraz jednostkami organizacyjnymi, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym, w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej i strategii zarządzania zasobem;
  8. nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem i podziałem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
  9. koordynowanie spraw dotyczących rozwiązywania problemów mieszkaniowych lokatorów zamieszkałych w budynkach zwracanych lub zwróconych byłym właścicielom lub ich następcom prawnym oraz w budynkach prywatnych zarządzanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy.
Dodatkowe informacje

W Biurze Polityki Lokalowej działa Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw mieszkaniowych lokatorów budynków zreprywatyzowanych.


Wprowadził Łukasz Czupryński 2007-09-12
Aktualizujący Radwański Jerzy (PL) (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 2019-11-18
Zatwierdzający Nowińska Anna (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 2019-11-18
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-11-18
Wersja standardowa