Kanał Wyżej
Biuro Polityki Lokalowej


Adres
ul. Canaletta 2
00-099 Warszawa


Telefon
22 443 37 00, 22 443 37 01

Faks
22 443 37 02

Email
Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Godziny pracy
Poniedziałek- piątek - 8:00 - 16:00

Kierownictwo
dyrektor Magdalena Młochowska
zastępca dyrektora Marek Goluch
zastępca dyrektora Beata Wrońska-Freudenheim
p.o. zastępcy dyrektora Tomasz KrettekZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania Biura Polityki Lokalowej należy w szczególności:
gospodarowanie zasobem lokalowym m.st. Warszawy, z wyłączeniem spraw dotyczących utrzymania i eksploatacji zasobów lokalowych, przekazanych do kompetencji dzielnic, a także koordynacja i monitorowanie wykonywania przez dzielnice zadań z zakresu gospodarowania zasobem lokalowym m.st. Warszawy; administrowanie strukturą, układem i zakresem danych elektronicznej ewidencji zasobów lokalowych m.st. Warszawy oraz koordynacja prac prowadzonych w dzielnicach, polegających na wprowadzaniu i aktualizacji danych; przygotowanie i monitorowanie realizacji wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy; opracowywanie projektów zasad najmu i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opracowywanie projektów zasad gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami; prowadzenie polityki m.st. Warszawy wobec towarzystw budownictwa społecznego, w zakresie polityki mieszkaniowej; koordynacja polityki w zakresie zadań związanych z gminnym budownictwem mieszkaniowym; współpraca z wydziałami dla dzielnicy właściwymi w sprawach gospodarowania zasobem lokalowym m.st. Warszawy oraz jednostkami organizacyjnymi, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym, w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej i strategii zarządzania zasobem; nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem i podziałem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; koordynowanie spraw dotyczących rozwiązywania problemów mieszkaniowych lokatorów zamieszkałych w budynkach zwracanych lub zwróconych byłym właścicielom lub ich następcom prawnym oraz w budynkach prywatnych zarządzanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy.


Dodatkowe informacje
W Biurze Polityki Lokalowej działa Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw mieszkaniowych lokatorów budynków zreprywatyzowanych.


Odnośniki
Wewnetrzne komórki organizacyjne Biura Polityki Lokalowej:
Wydział Lokali Mieszkalnych (PL-WLM)
Wydział Lokali Użytkowych (PL-WLU)
Wydział Organizacji i Nadzoru (PL-WON)
Wydział Polityki Mieszkaniowej (PL-WPM)
Wydział Strategii Zarządzania i Obsługi Pełnomocnika (PL-WOP)
Zespół Rozwoju Budownictwa Społecznego (PL-ZRB)
Zespół Przygotowania i Analiz Inwestycji Mieszkaniowych (PL-UM-ZPI)
Wydział Utrzymania Zasobu (PL-WUZ)
Zespół Analiz Ekonomicznych (PL-ZAE)
Zespół Obsługi Prawnej (PL-ZOP)
Załączniki
Regulamin Biura Polityki Lokalowej
Schemat organizacyjny Biura Polityki Lokalowej
Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw mieszkaniowych lokatorów budynków zreprywatyzowanych<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Ewidencje i rejestry
Wydzialy
Ogłoszenia
Dokumenty
Biuro Polityki Lokalowej

Wersja standardowa