Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Lokalowej > Wydzialy > Wydział Utrzymania Zasobu (PL-WUZ) > Wydział Utrzymania Zasobu

Wydział Utrzymania Zasobu

  Drukuj
 
Adres
00-099 Warszawa
ul. Canaletta 2
Telefon
22 443 37 09
Faks
22 443 37 02
Email
sekretariat.BPL@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Anna Frąc
tel.: 22 443 37 09, faks: 22 443 37 02, e-mail: sekretariat.BPL@um.warszawa.pl
ul. Canaletta 2, p. 307
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Utrzymania Zasobu należy określanie i wdrażanie jednolitej polityki m.st. Warszawy w zakresie utrzymania i poprawy stanu technicznego budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, a w szczególności:

 1. kreowanie i koordynacja polityki m.st. Warszawy w zakresie zasad utrzymania zasobu i poprawy jego stanu technicznego;
 2. zbieranie i analiza danych dotyczących potrzeb remontowych i modernizacyjnych w zasobie;
 3. przygotowanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji prac remontowo-modernizacyjnych;
 4. przygotowanie i monitorowanie realizacji projektów w zakresie remontów, modernizacji budynków mieszkalnych m.st. Warszawy, w tym również w obszarach objętych rewitalizacją;
 5. koordynowanie zadań wynikających z programu rewitalizacji w zakresie działania Wydziału;
 6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy realizującymi w poszczególnych dzielnicach zadania związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy, w zakresie realizacji prac remontowych i modernizacyjnych;
 7. współpraca z przedsiębiorstwami dostarczającymi media;
 8. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta w zakresie działania Wydziału;
 9. opiniowanie wniosków do wieloletniej prognozy finansowej oraz załączników dzielnicowych do projektów uchwał budżetowych m.st. Warszawy, dotyczących zadań remontowo-modernizacyjnych w ramach działania Wydziału;
 10. koordynowanie podziału środków finansowych będących w dyspozycji Biura na realizację zadań remontowo-modernizacyjnych;
 11. współtworzenie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy w zakresie;
  • stanu technicznego i wyposażenia,
  • potrzeb oraz planu remontów i modernizacji;
 12. przygotowywanie informacji z zakresu działania Wydziału, przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych Urzędu;
 13. obsługa interesantów w sprawach z zakresu działania Wydziału.
 
 
Wprowadził Radwański Jerzy (PL) (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 30-07-2007
Aktualizujący Radwański Jerzy (PL) (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 13-02-2020
Zatwierdzający Nowińska Anna (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 17-02-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-02-2020
Liczba odwiedzin: 5655
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe