Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Lokalowej > Wydzialy > Wydział Organizacji i Nadzoru (PL-WON) > Wydział Organizacji i Nadzoru

Wydział Organizacji i Nadzoru

  Drukuj
 
Adres
00-099 Warszawa
ul. Canaletta 2
Telefon
22 443 37 17
Faks
22 443 37 02
Email
sekretariat.BPL@um.warszawa.pl
Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Ewa Golbiak
tel.: 22 443 37 35, faks: 22 443 37 02, e-mail: sekretariat.BPL@um.warszawa.pl
ul. Canaletta 2, p. 201
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy dotyczących statutów jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym; 
 2. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad  zasobem lokalowym m. st. Warszawy, w tym:
  • gromadzenie informacji o nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy i nieruchomościach z udziałem m.st. Warszawy, zarządzanych przez zakłady gospodarowania nieruchomościami w dzielnicach m.st. Warszawy lub komórki organizacyjne urzędów dzielnic,
  • monitorowanie zmian struktury własnościowej nieruchomości wchodzących w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy oraz przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie,
  • tworzenie założeń jednolitych zasad działania pełnomocników reprezentujących m.st. Warszawę w nieruchomościach wspólnych,
  • udzielanie informacji o obowiązujących przepisach dotyczących praw i obowiązków właścicieli lokali,
  • tworzenie założeń jednolitych zasad udostępniania części powierzchni budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości m.st. Warszawy,
  • monitorowanie prowadzonych przez dzielnice m.st. Warszawy działań związanych z powołanymi Zespołami dotyczącymi lokali powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych budynków, w których m.st. Warszawa posiada udziały;
 3. administrowanie strukturą, układem i zakresem danych elektronicznej ewidencji zasobów lokalowych m.st. Warszawy oraz koordynacja prac prowadzonych w dzielnicach m.st. Warszawy, polegających na wprowadzaniu i aktualizacji danych; 
 4. przekazywanie do opublikowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zestawień stawek czynszu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego;
 5. obsługa kancelaryjno-biurowa, w tym:
  • obsługa w zakresie przyjmowania i wysyłki korespondencji zewnętrznej, oraz obsługa systemu informatycznego Signum,
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Biura,
  • prowadzenie rejestru interpelacji radnych Rady m.st. Warszawy oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
  • obsługa kancelaryjna i sekretarska Dyrektora i Zastępców Dyrektora,
  • obsługa narad i konferencji w zakresie działalności Biura,
  • koordynacja spraw administracyjnych Biura,
  • zamieszczanie i aktualizowanie danych w rejestrze kontroli zewnętrznych, w zakresie dotyczącym Biura; 
 6. koordynowanie spraw kadrowych Biura;
 7. koordynowanie prowadzenia spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej w zakresie wynikającym z zadań Biura;
 8. koordynowanie czynności związanych z ochroną danych osobowych w Biurze;
 9. nadzór nad uchwałami zarządów dzielnic w zakresie działania Wydziału;
 10. przygotowywanie informacji z zakresu działania Wydziału, przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych Urzędu;
 11. obsługa interesantów w sprawach z zakresu działania Wydziału.

 

 
 
Wprowadził Radwański Jerzy (PL) (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 27-07-2007
Aktualizujący Radwański Jerzy (PL) (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 13-02-2020
Zatwierdzający Nowińska Anna (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 17-02-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-02-2020
Liczba odwiedzin: 7588
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe