Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Lokalowej > Wydzialy > Wydział Strategii Zarządzania i Obsługi Pełnomocnika (PL-WOP) > Wydział Strategii Zarządzania i Obsługi Pełnomocnika (PL-WOP)

Wydział Strategii Zarządzania i Obsługi Pełnomocnika (PL-WOP)

  Drukuj
 
Adres

00-099 Warszawa
ul. Canaletta 2
Telefon
22 443 20 76
Faks
22 443 37 02
Email
Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
Kierownictwo
naczelnik Jolanta Przeniesławska
tel.: 22 443 20 76, faks: 22 443 37 02, e-mail: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl
ul. Canaletta 2, p. 102
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Strategii Zarządzania i Obsługi Pełnomocnika należy w szczególności pomoc w realizacji zadań nałożonych na Pełnomocnika:

  1. prowadzenie analiz możliwości rozwiązania problemu, w szczególności zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych i socjalnych osób zamieszkałych w budynkach zwracanych lub zwróconych byłym właścicielom lub ich następcom prawnym oraz w budynkach prywatnych zarządzanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy; 
  2. opracowanie rozwiązań dla poszczególnych gospodarstw domowych i koordynacja ich wdrażania;
  3. wypracowywanie standardów postępowania i współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy, dzielnicami oraz jednostkami i podmiotami zewnętrznymi w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkujących w budynkach zwracanych i zwróconych;
  4. analiza obowiązujących w m.st. Warszawie rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących sytuacji tych osób i przedstawianie propozycji zmian w tym zakresie;
  5. inicjowanie i koordynacja form aktywnej współpracy i wymiany informacji z mieszkańcami nieruchomości objętych roszczeniami; 
  6. obsługa techniczno-organizacyjna Pełnomocnika, w tym prowadzenie rejestru spraw.
  7. monitorowanie i koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym oraz podejmowanie działań celem racjonalizacji zarzadzania zasobem;
  8. koordynacja działań związanych z wypracowaniem standardów obsługi mieszkańców w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, których działalność statutowa dotyczy zarządu zasobem lokalowym;
  9. współpraca przy działaniach związanych z porównywaniem efektywności funkcjonowania jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy administrujących komunalnym zasobem lokalowym w oparciu o wyniki ekonomiczne i społeczne;
  10. udział w przygotowaniu i realizacji wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy, w zakresie spraw związanych z określeniem sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
Dodatkowe informacje

Kontakt do pełnomocnika:
nr tel.: 22 443 22 22,
e-mail: pelnomocnik.lokatorow@um.warszawa.pl

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-12-2016
Aktualizujący Radwański Jerzy (PL) (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 17-07-2019
Zatwierdzający Nowińska Anna (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 17-07-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-07-2019
Liczba odwiedzin: 2719
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe