Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Lokalowej > Wydzialy > Zespół Przygotowania i Analiz Inwestycji (PL-UM-ZPI) > Zespół Przygotowania i Analiz Przestrzennych Inwestycji Mieszkaniowych

Zespół Przygotowania i Analiz Przestrzennych Inwestycji Mieszkaniowych

  Drukuj
 
Adres

00-099 Warszawa
ul. Canaletta 2
Telefon
22 44 32 330
Faks
22 44 33 702
Email
sekretariat.BPL@um.warszawa.pl
Kierownictwo
kierownik Beata Marczak-Wacławek
tel.: 22 443 23 30, faks: 22 443 37 02, e-mail: sekretariat.BPL@um.warszawa.pl
ul. Canaletta 2, p. 301
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Przygotowania i Analiz Przestrzennych Inwestycji Mieszkaniowych należy określanie jednolitej polityki m.st. Warszawy w zakresie mieszkaniowego budownictwa gminnego oraz spółek, w których udziały lub akcje ma m.st. Warszawa, a w szczególności:

 1. współpraca w kreowaniu polityki m.st. Warszawy w zakresie tworzenia zasobu mieszkaniowego z umiarkowanym czynszem oraz mieszkaniowego budownictwa komunalnego;
 2. współtworzenie polityki m.st. Warszawy w zakresie przeznaczenia nieruchomości pod gminne inwestycje mieszkaniowe oraz inwestycje mieszkaniowe spółek, w których udziały lub akcje ma m.st. Warszawa, z umiarkowanym czynszem;
 3. współtworzenie standardów dla inwestycji mieszkaniowego budownictwa komunalnego i  spółek, w których udziały lub akcje ma m.st. Warszawa;
 4. współpraca przy przygotowaniu dokumentacji projektowej dla potrzeb budownictwa komunalnego i spółek, w których udziały lub akcje ma m.st. Warszawa;
 5. opiniowanie projektów dokumentów planistycznych, w tym szczególnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zakresie działania Biura;
 6. analiza nieruchomości gruntowych, w tym objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, pod kątem możliwości ich wykorzystania dla  tworzenia zasobu mieszkaniowego gminnego i spółek, w których udziały lub akcje ma m.st. Warszawa, oraz inicjowanie inwestycji mieszkaniowych
 7. współpraca z różnymi podmiotami w zakresie pozyskiwania środków na realizację  inwestycji mieszkaniowych budownictwa  społecznego;
 8. przygotowywanie informacji, w tym baz danych z zakresu działania Zespołu, także przeznaczonych do publikacji  na stronach internetowych Urzędu;
 9. przygotowywanie i opiniowanie umów, projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta w zakresie działania Zespołu;
 10. koordynacja prac Zespołu do spraw budownictwa społecznego na terenie m.st. Warszawy powołanego Zarządzeniem nr 1204/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budownictwa społecznego na terenie m. st. Warszawy w zakresie działania  Zespołu;
 11. przygotowanie materiałów do zastosowania w Studium lub jego zmiany w zakresie zagadnień dotyczących rewitalizacji;
 12. wskazywanie obszarów do objęcia miejscowymi planami rewitalizacji.
 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-10-2018
Aktualizujący Radwański Jerzy (PL) (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 04-07-2022
Zatwierdzający Golbiak Ewa (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 04-07-2022
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-07-2022
Liczba odwiedzin: 2258

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe