Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Polityki Lokalowej > Wydzialy > Zespół Przygotowania i Analiz Inwestycji (PL-UM-ZPI) > Zespół Przygotowania i Analiz Inwestycji Mieszkaniowych

Zespół Przygotowania i Analiz Inwestycji Mieszkaniowych

  Drukuj
 
Adres

00-099 Warszawa
ul. Canaletta 2
Telefon
22 44 32 330
Faks
22 44 33 702
Email
sekretariat.BPL@um.warszawa.pl
Kierownictwo
kierownik Beata Marczak-Wacławek
tel.: 22 44 32 330, faks: 22 443 37 02, e-mail: sekretariat.BPL@um.warszawa.pl
ul. Canaletta 2, p. 301
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Przygotowania i Analiz Inwestycji Mieszkaniowych należy określanie jednolitej polityki m.st. Warszawy w zakresie mieszkaniowego budownictwa gminnego oraz spółek, w których udziały lub akcje ma m.st. Warszawa, a w szczególności:

  1. współpraca w kreowaniu polityki m.st. Warszawy w zakresie tworzenia zasobu mieszkaniowego z umiarkowanym czynszem oraz mieszkaniowego budownictwa komunalnego;
  2. współtworzenie polityki m.st. Warszawy w zakresie przeznaczenia nieruchomości pod gminne inwestycje mieszkaniowe oraz inwestycje mieszkaniowe spółek, w których udziały lub akcje ma m.st. Warszawa, z umiarkowanym czynszem;
  3. współtworzenie standardów dla inwestycji mieszkaniowego budownictwa komunalnego i  spółek, w których udziały lub akcje ma m.st. Warszawa;
  4. współpraca przy przygotowaniu dokumentacji projektowej dla potrzeb budownictwa komunalnego i spółek, w których udziały lub akcje ma m.st. Warszawa;
  5. opiniowanie projektów dokumentów planistycznych, w tym szczególnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zakresie działania Biura;
  6. analiza nieruchomości gruntowych, w tym objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, pod kątem możliwości ich wykorzystania dla  tworzenia zasobu mieszkaniowego gminnego i spółek, w których udziały lub akcje ma m.st. Warszawa, oraz inicjowanie inwestycji mieszkaniowych
  7. współpraca z różnymi podmiotami w zakresie pozyskiwania środków na realizację  inwestycji mieszkaniowych budownictwa  społecznego;
  8. przygotowywanie informacji, w tym baz danych z zakresu działania Zespołu, także przeznaczonych do publikacji  na stronach internetowych Urzędu;
  9. przygotowywanie i opiniowanie umów, projektów uchwał i zarządzeń w zakresie działania Zespołu;
  10. koordynacja prac Zespołu do spraw budownictwa społecznego na terenie m.st. Warszawy powołanego Zarządzeniem nr 2665/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budownictwa społecznego na terenie m. st. Warszawy w zakresie działania  Zespołu.
 
 
Wprowadził Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-10-2018
Aktualizujący Radwański Jerzy (PL) (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 13-02-2020
Zatwierdzający Nowińska Anna (Biuro Polityki Lokalowej (PL)) 17-02-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-02-2020
Liczba odwiedzin: 877
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe