Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej > Wydziały > Zespół Organizacyjno-Budżetowy (PK-OB) > Zespół Organizacyjno-Budżetowy

Zespół Organizacyjno-Budżetowy

  Drukuj
 
Adres

00-095 Warszawa
pl. Bankowy 2
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
kierownik Grażyna Żaneta Kopacz
tel.: 22 325 96 27, e-mail: zkopacz@um.warszawa.pl
pl. Bankowy 2, p. 701
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Organizacyjno-Budżetowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w Biurze;
 2. koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem w Biurze audytów wewnętrznych;
 3. koordynowanie spraw związanych z realizacją kontroli zarządczej, w tym oceny ryzyka w Biurze;
 4. koordynowanie spraw związanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Biurze oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Biura;
 5. prowadzenie obsługi sekretarskiej i kancelaryjnej Biura;
  koordynowanie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu Biura;
 6. wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy w zakresie działania Biura;
 7. prowadzenie ewidencji petycji, skarg i wniosków oraz interpelacji i zapytań radnych m.st. Warszawy z zakresu działania Biura, a także rejestrowanie skarg i wniosków w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków, zgodnie z przyjętą procedurą;
 8. koordynowanie działań w ramach budżetu partycypacyjnego w zakresie działań Biura;
 9. współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura przy przygotowaniu projektów umów, zleceń i porozumień dotyczących Biura;
  prowadzenie spraw związanych z wykonaniem budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura;
 10. przygotowywanie wniosków do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy oraz projektu budżetu m.st. Warszawy;
  koordynowanie działań Biura w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 11. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w zakresie działania Zespołu.
 
 
Wprowadził Malka Paweł (MM) (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 29-04-2019
Aktualizujący Malka Paweł (MM) (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 20-01-2020
Zatwierdzający Malka Paweł (MM) (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 20-01-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-01-2020
Liczba odwiedzin: 1035
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe