Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej > Wydziały > Zespół Organizacyjno-Budżetowy (PK-IV) > Zespół Organizacyjno-Budżetowy

Zespół Organizacyjno-Budżetowy

  Drukuj
 
Adres

00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Zespołu Organizacyjno-Budżetowego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w Biurze;
2) koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem w Biurze audytów wewnętrznych;
3) koordynowanie spraw związanych z realizacją kontroli zarządczej, w tym oceny ryzyka w Biurze;
4) koordynowanie spraw związanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Biurze oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Biura;
5) prowadzenie obsługi sekretarskiej i kancelaryjnej Biura;
6) koordynowanie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu Biura;
7) wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy
w zakresie działania Biura;
8) prowadzenie ewidencji petycji, skarg i wniosków oraz interpelacji i zapytań radnych m.st. Warszawy z zakresu działania Biura, a także rejestrowanie skarg i wniosków w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków, zgodnie z przyjętą procedurą;
9) koordynowanie działań w ramach budżetu partycypacyjnego w zakresie działań Biura;
10) współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura przy przygotowaniu projektów umów, zleceń i porozumień dotyczących Biura;
11) prowadzenie spraw związanych z wykonaniem budżetu m.st. Warszawy w zakresie działalności Biura;
12) przygotowywanie wniosków do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy oraz projektu budżetu m.st. Warszawy;
13) koordynowanie działań Biura w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
14) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w zakresie działania Zespołu.

 
 
Wprowadził Malka Paweł (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 29-04-2019
Aktualizujący Brzank Aleksander (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 07-05-2019
Zatwierdzający Malka Paweł (Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)) 31-05-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-05-2019
Liczba odwiedzin: 136
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe